Content Hoofdnavigatie Servicelinks Zoeken
< Rendement.nl
ArboRendement
BestuurRendement
BVRendement
FARendement
FiscaalRendement
HRRendement
MarketingRendement
MijnRendement
MTRendement
OCRendement
OfficeRendement
ORRendement
PCRendement
SalarisRendement
Home > Nieuws > Nieuwe vakantiewet geldt per 1 januari 2012!
Vaknieuws HR Rendement

Nieuwe vakantiewet geldt per 1 januari 2012!

26 mei 2011 - Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een wetsvoorstel dat de vakantiewetgeving moet aanpassen. De wetswijziging geeft langdurig zieken een doorlopend recht op vakantieopbouw. Ook gaat de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen flink omlaag. Het wetsvoorstel is op 24 mei door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe regels gelden per 1 januari 2012.

Op dit moment mogen werknemers in Nederland hun vakantiedagen opsparen tot vijf jaar na de laatste dag van het opbouwjaar. Heeft u werknemers in dienst die nog ongebruikte vakantiedagen uit 2006 hebben, dan vervallen die per 1 januari 2012. Maar die regel verandert straks voor wettelijke vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2012 zijn wettelijke vakantiedagen namelijk nog maar zes maanden geldig na het jaar van opbouw. Wettelijke vakantiedagen die uw werknemers in 2012 opbouwen, moeten zij dus opnemen vóór 1 juli 2013.

Alleen voor wettelijke dagen

In uw administratie moet u er rekening mee houden dat deze nieuwe regel alleen geldt voor de wettelijke vakantiedagen. U berekent het wettelijke vakantiesaldo door de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer met vier te vermenigvuldigen. Iemand die 38 uur werkt, heeft dus recht op (4 x 38) 152 vakantie-uren (= 19 vakantiedagen). Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijven de oude regels gelden.

Zieken krijgen meer vakantie

Naast een kortere vervaltermijn regelt het nieuwe wetsvoorstel dat langdurig zieken dezelfde rechten krijgen als niet-zieken als het om vakantieopbouw gaat. Op dit moment bouwen langdurig zieken alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte. Met ingang van 1 januari 2012 bouwen zij echter vakantie op over hun gehele ziekteperiode.

Bekijk themapagina: Vakantiedagen

Reacties

16 reacties geplaatst Login of registreer u om te reageren.

Reacties (16)

 • 1 juni 2011 | Astrid Bouman Reageer

  Hallo, heeft iemand al gelezen wat er gebeurt met de verlofdagen die zijn opgebouwd vóór 1-1-2012. Geldt daarvoor het oude regime?

  Astrid Bouman

 • 10 juni 2011 | Anouk Bosman Reageer

  Geachte mevrouw Bouman,

  Voor de verlofdagen die zijn opgebouwd voor 1 januari 2012 blijft de vervaltermijn van 5 jaar gelden. Overigens is het bij de nieuwe vakantiewet niet meer zo dat de oudst opgebouwde dagen ook het eerst komen te vervallen. Op 19 november 2010 heeft minister Kamp hier Kamervragen over beantwoord.

  Bij de huidige vakantieregels worden de oudst opgebouwde dagen als eerste afgeboekt. Hiermee werd voorkomen dat de werknemer verlofdagen zou zien verjaren. Bij de nieuwe vakantiewetgeving is dit niet langer van toepassing. Minimumvakantiedagen die worden opgebouwd onder de nieuwe regels vervallen straks eerder dan dagen die onder de oude regels zijn opgebouwd en nieuw opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen. Het is dus verstandig om eerst de dagen aan te spreken die als eerste vervallen.

  Met vriendelijke groet,
  Anouk Bosman
  Bureauredacteur Rendement

 • 19 juli 2011 | Alex de Kruijff Reageer

  De vijf jaar termijn betreft een verjaringstermijn. De termijn van 18 maanden is een vervaltermijn. Het verschil is dat verjaring te sturen is schfitelijk te laten weten dat je nog aanspraak blijft maken op je vakantiedagen. Gezien de uitspraken van de bewindspersonen verwacht ik dat als hierover jurisprudentie zal volgen daaruit zou blijken dat die vakantiedagen worden aansprakoken die als eerstel vervallen c.q. verjaren.

 • 3 oktober 2011 | caroline schreiber Reageer

  Hoe zit het met ATV dagen die niet ingedeeld worden door de werkgever? Verjaren deze ook binnen een termijn?

  • 24 oktober 2011 | Anouk Bosman Reageer

   Geachte mevrouw Schreiber,

   Deze nieuwe regels zijn niet van toepassing op ATV dagen. Over ATV dagen is namelijk niets in de wet geregeld. Wel kunnen er afspraken zijn gemaakt over het vervallen van deze dagen in de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsvoorwaardenregeling. Een verjaringstermijn van een kwartaal is gebruikelijk, maar hier kan van worden afgeweken.

   Met vriendelijke groet,
   Anouk Bosman
   Bureauredacteur HR Rendement

 • 1 december 2011 | Astrid Bouman Reageer

  Allen veel dank voor deze antwoorden. Daar kan ik verder mee!

  Uiteraard heb ik wel een volgende vraag. Wat te doen met een collega die langdurig ziek is vanaf 15 mei 2011. De verwachting is dat de medewerker ook in 2012 nog langere tijd afwezig is.

  Wat is de wijze van berekenen van het verlof van 15 mei t/m 31 december 2011? Daarna treedt direct de nieuwe vakantiewet in werking. Maar tot die tijd heeft ze waarschijnlijk maximaal een half jaar opgebouwd en niets opgenomen?

  Al vast veel dank voor jullie inzicht!

   

  • 22 december 2011 | Anouk Bosman Reageer

   Geachte mevrouw Bouman,

   Tot 1 januari 2012 zijn de regels van de nieuwe vakantiewet nog niet van toepassing. Dit betekent dat de werkneemster alleen vakantie opbouwt over het laatste half jaar van haar ziekte. Stelt, de werkneemster herstelt op 1 april 2012, dan heeft zij in totaal recht op wettelijke vakantiedagen ter waarde van zes maanden: vanaf 1 oktober 2011 tot en met 1 april 2012. Langdurig zieke werknemers die na 1 juli 2012 herstellen, gaan pas het verschil merken tussen de oude en de nieuwe regels.

   In het decembernummer van HR Rendement staat overigens een artikel over de belangrijkste aandachtspunten bij de nieuwe vakantiewetgeving.

   Met vriendelijke groet,
   Anouk Bosman
   Bureauredacteur HR Rendement

 • 15 december 2011 | Mario Veldhuis Reageer

  Ik heb een vraag over de Collectieve arbeidsovereenkomst in de Metalektro 2011/2013
  Daar staat (artikel 3.15 lid 1 en 2) Tijd verkopen of sparen.

  De werknemer kan bovenwettelijke vakantiedagen sparen tot een maximum van 13 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Die gespaarde vakantiedagen verjaren niet.

  Dus met andere woorden kan een werknemer 65 dagen sparen die niet verjaren ??
  Kan je als werkgever hier vanaf wijken en gewoon de bovenwetelijke dagen na 5 jaar laten vervallen.

   

  • 22 december 2011 | Anouk Bosman Reageer

   Geachte heer Veldhuis,

   In principe moet een werkgever zich houden aan de afspraken in de cao, tenzij er bij de bepaling staat dat de werkgever en de werknemer hiervan kunnen afwijken. Deze afspraken moeten dan wel gunstig uitpakken voor de werknemer. Als er bij de bepaling over de vakantiedagen in de cao niet is aangegeven dat de werkgever andere afspraken mag maken, dan moet u zich dus aan deze regels houden.

   Met vriendelijke groet,
   Anouk Bosman
   Bureauredacteur HR Rendement  

 • 3 januari 2012 | Necomy B.V. Reageer

  Goedemiddag,

  Als de zieke werknemer op vakantie wil tijdens zijn/haar ziekte en ze krijgt toestemming mag ik de vakantiedagen dan weer inhouden?

  vriendelijke groet

  Lia Spiegeler

  • 5 januari 2012 | Anouk Bosman Reageer

   Geachte mevrouw Spiegeler,

   Door de nieuwe vakantieregels worden ook zieke werknemers zoveel mogelijk gestimuleerd om vakantie op te nemen. Het idee is dat het opnemen van de wettelijke vakantiedagen bijdraagt aan het herstel van de arbeid (bij gezonde werknemers) of de re-integratie activiteiten (bij zieke werknemers). Ook van (langdurig) zieke werknemers met re-integratieverplichtingen mag een werkgever dus verlangen dat hij zijn (minimum)vakantiedagen opneemt. Is een werknemer nog niet in staat om te re-integreren, dan vervalt de verplichting om vakantiedagen op te nemen. In dat geval is de vervaltermijn van de vakantiedagen ook niet van toepassing. Het is aan de bedrijfsarts om dit te bepalen.

   Met vriendelijke groet,
   Anouk Bosman
   Bureauredacteur HR Rendement

    

 • 7 februari 2012 | Anouk Bosman Reageer

  Deze reactie is verwijderd vanwege overtreding van de spelregels die gelden bij het plaatsen van een reactie.

  Redactie Rendement

 • 10 februari 2012 | M. Janssen Reageer

  De werkgever verplicht ons alle vakantiedagen (er word geen onderscheid gemaakt in wettelijk/bovenwettelijk) uiterlijk 1 april van het nieuwe jaar op te nemen.

  Dus stel een medewerker begint bij de werkgever in januari 2011 dan moet deze dus zijn/haar vakantiedagen voor 1 april 2012 opnemen. Als ze niet voor 1 april van het nieuwe jaar genoten zijn dan worden ze uitbetaald.

  Zijn deze twee kwesties toegestaan? We hebben geen CAO, wel een arbeidsregelement.

  • 22 februari 2012 | Anouk Bosman Reageer

   Volgens de oude vakantiewetgeving vervallen de opgebouwde vakantiedagen pas vijf jaar na het jaar van opbouw. De nieuwe vakantiewet geldt pas sinds begin dit jaar. De dagen die werknemers in 2011 hebben opgebouwd, vervallen in principe dus pas na vijf jaar. Wel kan het zo zijn dat er over de bovenwettelijke vakantiedagen andere afspraken zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenreglement. Daarnaast is het tussentijds uitbetalen van vakantiedagen - dus zolang iemand in dienst is - alleen mogelijk voor zover het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat.

   Met vriendelijke groet,
   Anouk Bosman
   Bureauredacteur HR Rendement

 • 28 februari 2012 | Ria van Schaick Reageer

  Ik heb nog bovenwettelijke vakantiedagen staan uit 2009, 2010 en 2011. In totaal 10. Mijn werkgever wil ze op mijn verzoek wel uitbetalen. Tegen welk uurtarief dient dit plaats te vinden? Wij zitten in de CAO metaal en ontvangen regelmatig een kleine loonsverhoging. Mvg, en alvast dank, Ria
 • 5 maart 2012 | Anouk Bosman Reageer

  Beste Ria,

  De waarde van de vakantiedagen uit 2009, 2010 en 2011 bepaalt u op basis van het actuele bruto uurloon. Daarbij moet uw werkgever de vakantietoeslag meenemen.

  Met vriendelijke groet,
  Anouk Bosman
  Redacteur HR Rendement

Rendement, Whitepaper november 2014

Nationaal Congres Salaris & Personeel

Van ontslag- naar transitievergoeding
De WKR in de praktijk
Verlofregels en arbeidstijden
Fiscale regels thuiswerken
Participatiewet van A tot Z
  Meer informatie

Poll

Het kabinet wil werken na de AOW-leeftijd aantrekkelijker maken. Vindt u dit een goed idee?

Aanmelden voor de gratis nieuwsbrief

Wekelijks vaknieuws in uw mailbox?

HR

Login of registreer

Inloggen voor extra toegang

Rendement Uitgeverij BV
Conradstraat 38

Postbus 27020
3003 LA Rotterdam

T: 010-2433933
F: 010-2439028
Rendement

Copyright © 2015 Rendement. Alle rechten voorbehouden