Content Hoofdnavigatie Servicelinks Zoeken
< Rendement.nl
ArboRendement
BestuurRendement
BVRendement
FARendement
FiscaalRendement
HRRendement
MarketingRendement
MijnRendement
MTRendement
OCRendement
OfficeRendement
ORRendement
PCRendement
SalarisRendement
Home > Nieuws

Vaknieuws MT Rendement

 • De sfeer is belabberd en demotiverend

  3 februari 2012 - Al doet u nog zo uw best om uw medewerkers te motiveren, de kans is groot dat uw team de werksfeer alles behalve motiverend vindt. Slechts één op de vijf Europese medewerkers blijkt de sfeer in zijn organisatie goed en motiverend te vinden. Ook Nederlandse medewerkers zijn over het algemeen ontevreden over hun werksfeer. Lees verder...
 • De nieuwe stijl van de Belastingdienst

  2 februari 2012 - Op de site van de Belastingdienst kunt u veel informatie vinden die van pas kan komen op de werkvloer. Nu de website vernieuwd is, zou u die informatie nog makkelijker moeten kunnen achterhalen. Niet alleen de huisstijl is veranderd, ook de indeling in doelgroepen, thema’s en de groepering van onderwerpen is aangepast. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Lees verder...
 • Slim reisbudget maakt einde aan files

  1 februari 2012 - Staatssecretaris Weekers van Financiën bestudeert een rapport van de werkgroep B50. Hierin staat een voorstel om een Slim Reisbudget in te voeren. Het slimme reisbudget stimuleert minder of zuiniger rijden door middel van een variabele kostenvergoeding. Hoe lager de reiskosten zijn, hoe meer een medewerker in eigen zak mag steken. Lees verder...
 • Het recht om persoonlijke gegevens te wissen

  30 januari 2012 - Europees Commissaris Reding heeft plannen gepresenteerd waarmee persoonsgegevens beter beschermd kunnen worden. Eén van de plannen is om internetgebruikers de mogelijkheid te geven om persoonlijke gegevens van internet te laten verwijderen. Gênante foto’s op een sociale netwerksite hoeven dan geen belemmering meer te vormen voor een sollicitatie. Lees verder...
 • Mystery guests leggen discriminatie bloot

  27 januari 2012 - Uit eerder onderzoek van de Vrije Universiteit bleek dat ruim 75% van de uitzendbureaus verzoeken van werkgevers inwilligen om geen allochtone medewerkers te sturen. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) hebben nu maatregelen aangekondigd om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. Lees verder...
 • Mijd het ziekteverleden bij sollicitatiegesprek

  26 januari 2012 - Tijdens een wervings- en selectieprocedure zet u natuurlijk alles op alles om de beste kandidaat eruit te pikken. Er zijn echter beperkingen. Zo staat in de Wet op de medische keuringen (WMK) dat u niet mag vragen naar de gezondheid van een sollicitant. Dat mag alleen een keuringsarts als dit van belang is om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de functie. U mag in een sollicitatieformulier dus niet naar informatie vragen die alleen via een aanstellingskeuring is te verkrijgen. Lees verder...
 • ZZP’ers straks misschien minder voordelig

  25 januari 2012 - Een zelfstandige zonder personeel (zzp‘er) kan soms een veel voordeliger arbeidskracht zijn dan een medewerker met een vast dienstverband. Door een zzp’er via een opdrachtovereenkomst in te huren, kunt u namelijk besparen op loonkosten en werknemerspremies. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil echter dat het minimumloon ook voor zzp’ers gaat gelden. De PvdA vindt dat het minimumtarief voor zzp’ers hoger moet zijn. Lees verder...
 • Aanvullende werkbonus eerder dan gepland

  23 januari 2012 - De aanvullende werkbonus voor oudere medewerkers met een laag inkomen treedt niet in 2020 maar al in 2017 in werking. De invoering van de bonus verloopt via zogeheten ingroei: in 2017 hebben alleen medewerkers van 58 jaar recht op de bonus, in 2018 alleen medewerkers van 58 en 59 jaar en in 2023 hebben alle 58- tot 64-jarigen recht op de aanvullende werkbonus. Dit blijkt uit een notitie van het Centraal Planbureau (CPB). Lees verder...
 • Maak geen stofvreter van uw jaarplan

  20 januari 2012 - Overkomt het u ook dat u veel tijd en energie steekt in het opstellen van een jaarplan en dat uw plan vervolgens in een bureaulade verdwijnt? Waarschijnlijk houdt u in uw jaarplan dan te weinig rekening met toekomstscenario’s, geeft u niet genoeg ruchtbaarheid aan uw plan en is uw plan niet voldoende afgestemd op de verschillende belangen binnen uw organisatie. Lees verder...
 • Kijk eens wat vaker in de bloedsuikerspiegel

  19 januari 2012 - Weet u of uw medewerkers diabetes hebben? Waarschijnlijk is uw antwoord op deze vraag ‘nee’. De kans is dan ook klein dat er binnen uw organisatie speciaal beleid is voor diabetici. Uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat dit voor veel organisaties geldt. Goed beleid zou echter veel problemen kunnen voorkomen. Lees verder...
Pagina 1 ... 52 53 54 55 56 ... 101

Poll

Welke maatregel uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) is voor uw organisatie het ingrijpendst?

Aanmelden voor de gratis nieuwsbrief

Wekelijks vaknieuws in uw mailbox?

Login of registreer

Inloggen voor extra toegang

Rendement Uitgeverij BV
Conradstraat 38

Postbus 27020
3003 LA Rotterdam

T: 010-2433933
F: 010-2439028
Rendement

Copyright © 2014 Rendement. Alle rechten voorbehouden