Content Hoofdnavigatie Servicelinks Zoeken
< Rendement.nl
ArboRendement
BestuurRendement
BVRendement
FARendement
FiscaalRendement
HRRendement
MarketingRendement
MijnRendement
MTRendement
OCRendement
OfficeRendement
ORRendement
PCRendement
SalarisRendement
Home > Nieuws > Invulling loonkostensubsidie in Participatiewet
Vaknieuws Salaris Rendement

Invulling loonkostensubsidie in Participatiewet

12 december 2013 - In het wetsvoorstel invoering Participatiewet dat onlangs bij de Tweede Kamer werd ingediend, is het instrument loonkostensubsidie verder uitgewerkt. Hoe gaat deze tegemoetkoming in de loonkosten van arbeidsgehandicapte werknemers werken?

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen maandag het wetsvoorstel invoering Participatiewet (pdf) ingediend bij de Tweede Kamer. In feite betreft het een ingrijpende wijziging van de Wet werken naar vermogen (WWNV) die na de val van het kabinet in 2012 van tafel werd geveegd. Het is de bedoeling dat de Kamer het wetsvoorstel in het voorjaar van 2014 behandelt. De Participatiewet moet dan per 1 januari 2015 van kracht worden.

Verschil tussen minimumloon en cao-loon voor uw rekening

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk in een reguliere baan werken. Werkgevers kunnen in de toekomst loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. In de hoofdlijnennotitie stond nog dat u pas voor loonkostensubsidie in aanmerking zou komen als de werknemer minder dan 80% van het minimumloon kon verdienen. Hierover las u al in het bericht ‘Loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten’.
Uw onderneming ontvangt een aanvulling op de loonwaarde van de werknemer tot aan het wettelijke minimumloon. Betaalt uw onderneming de werknemer meer dan het minimumloon – bijvoorbeeld omdat het cao-loon hoger ligt – dan komt het deel boven het minimumloon voor rekening van uw onderneming. De loonkostensubsidie kan nooit hoger zijn dan 70% van het minimumloon.

Loonwaarde moet jaarlijks opnieuw worden bepaald

De loonkostensubsidie heeft geen maximumduur. Wel moet de loonwaarde elk jaar opnieuw worden bepaald. Werkt de arbeidsgehandicapte parttime (bijvoorbeeld omdat hij een medische urenbeperking heeft), dan ontvangt u subsidie voor het verschil tussen de naar rato verminderde loonwaarde en het naar rato verminderde minimumloon.
Naast de loonkostensubsidie kan uw onderneming gebruikmaken van andere instrumenten, zoals de mobiliteitsbonus, no-riskpolis, werkplekaanpassingen en proefplaatsing. Houd er wel rekening mee dat u met betrekking tot de loonkosten maar één subsidie per werknemer kunt krijgen. U kunt dus niet voor dezelfde werknemer zowel een loonkostensubsidie als een mobiliteitsbonus ontvangen.

Bekijk themapagina's: Arbeidshandicap Loonkostensubsidie No-riskpolis Cao Subsidie Participatiewet Minimumloon

Reacties

1 reactie geplaatst Login of registreer u om te reageren.

Reacties (1)

 • 12 december 2013 | heleen heinsbroek Reageer

  Krijgen ondernemers naast een tegemoetkoming in de loonkosten ook de werkgeverslasten vergoed?

   

  Omdat hierover bij brancheorganisatie Cedris ook vragen over binnenkomen, nog deze aanvulling gebaseerd op de toelichting bij het wetsvoorstel: Via loonkostensubsidie worden ook de werkgeverslasten, voor zover behorend bij het verschil tussen WML en loonwaarde, aan werkgevers vergoed.

  Hoe hoog die aanvullende vergoeding is voor werkgeverslasten (als percentage van de loonkosten) zal nog worden bepaald in een ministeriele regeling omdat dit bedrag door jaarlijkse aanpassingen in deze premies en bijdragen fluctueert. Bij de vaststelling van dat percentage wordt geen onderscheid gemaakt naar sector, het gaat om een gemiddeld percentage.

  Voor een medewerker die in deeltijd werkt, wordt de hoogte van de loonkostensubsidie naar rato verminderd.

Rendement, Whitepaper november 2014

Poll

Wanneer betaalt uw onderneming de vakantiebijslag uit?

Nationaal Congres Salaris & Personeel

Van ontslag- naar transitievergoeding
De WKR in de praktijk
Verlofregels en arbeidstijden
Fiscale regels thuiswerken
Participatiewet van A tot Z
  Meer informatie

Aanmelden voor de gratis nieuwsbrief

Wekelijks vaknieuws in uw mailbox?

salaris

Login of registreer

Inloggen voor extra toegang

Rendement Uitgeverij BV
Conradstraat 38

Postbus 27020
3003 LA Rotterdam

T: 010-2433933
F: 010-2439028
Rendement

Copyright © 2015 Rendement. Alle rechten voorbehouden