Content Hoofdnavigatie Servicelinks Zoeken
< Rendement.nl
ArboRendement
BestuurRendement
BVRendement
FARendement
FiscaalRendement
HRRendement
MarketingRendement
MijnRendement
MTRendement
OCRendement
OfficeRendement
ORRendement
PCRendement
SalarisRendement
Rendement.nl > Hervorming ontslagrecht en WW > Wijziging ontslagrecht dit najaar naar de Kamer
Hervorming ontslagrecht en WW

Wijziging ontslagrecht dit najaar naar de Kamer

24 mei 2013 - Het wetsvoorstel voor de wijziging van het ontslagrecht en de WW wordt in november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit blijkt uit een planningsbrief die minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs naar de Tweede Kamer stuurden. Het voorstel zal waarschijnlijk per 1 januari 2016 in werking treden.

In het wetsvoorstel voor de hervorming van het ontslagrecht en de WW worden de plannen die vorige maand zijn afgesproken in het sociaal akkoord (pdf) verder uitgewerkt. In de planning van wetsvoorstellen van SZW (pdf) wordt ook de status van een aantal andere wetsvoorstellen toegelicht:

  • De maatregelen die de rechtspositie van flexwerkers moeten verbeteren ­– zoals het verkorten van de ketenbepaling – worden in november 2013 ingediend bij de Tweede Kamer en gaan per 1 januari 2015 in.
  • Het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ wordt in juli 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en treedt op 1 juli 2015 in werking. Dit wetsvoorstel moet de belemmeringen om werknemers door te laten werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wegnemen. Eén van de plannen uit dit voorstel is bijvoorbeeld om de loondoorbetalingsplicht bij zieke 65-plussers te verkorten naar zes weken. Ook moeten werkgevers meer tijdelijke contracten kunnen aangaan met 65-plussers.
  • Het wetsvoorstel ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Er wordt gekeken of dit wetsvoorstel kan worden samengevoegd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel werken’. Minister Asscher is hierover in gesprek met de sociale partners. Mogelijke aanvullingen op het wetsvoorstel worden in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in op 1 juli 2014.

Meer duidelijkheid over de Participatiewet

Vóór het zomerreces komt er nog een hoofdlijnennotitie over de invulling van de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. In de hoofdlijnennotitie worden ook de veranderingen in de Participatiewet opgenomen die het resultaat zijn van het sociaal akkoord. Beide wetsvoorstellen worden in november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en treden op 1 januari 2015 in werking. Het quotum wordt echter voorwaardelijk, wat betekent dat het pas wordt opgelegd als blijkt dat werkgevers de voorgeschreven aantallen extra banen voor arbeidsgehandicapten niet realiseren. Vanaf 1 januari 2017 wordt getoetst of er genoeg banen bij zijn gekomen voor mensen met een beperking.

Bekijk themapagina's: Hervorming ontslagrecht en WW Ketenbepaling Plannen en organiseren AOW Doorwerken na AOW Ontslag Arbeidstijden Wet werk en zekerheid (WWZ) Participatiewet


Reacties

1 reactie geplaatst Login of registreer u om te reageren.

Reacties (1)

  • 28 mei 2013 | Stg. Welzijn Groesbeek Reageer

    Verkorten van de ketenbepaling verbetert de positie van flexwerkers??? In de huidige arbeidsmarkt en crisis betekent dit waarschijnlijk alleen maar dat je als flexwerker niet na 36 maanden of 3 contracten op straat staat, maar al eerder...

Nationaal Congres Administratie

Actuele onderwerpen
In één dag op de hoogte
Deskundige sprekers
Centraal in Nederland
  Bekijk het programma

Nationaal-Congres-Administratie

Activeer uw account

Activeer nu uw account en krijg direct toegang tot de exclusieve voordelen van
Rendement Uitgeverij.

Ook uw collega's kunnen gratis een account aanmaken!

activeer button

Inloggen voor extra toegang

Banner-website-Rendement

Login of registreer

Inloggen voor extra toegang

Rendement Uitgeverij BV
Conradstraat 38

Postbus 27020
3003 LA Rotterdam

T: 010-2433933
F: 010-2439028
Rendement

Copyright © 2015 Rendement. Alle rechten voorbehouden