Belastingadviseurs zien niks in aanpassing 30%-regeling

De beroepsverenigingen voor belastingadviseurs zijn kritisch over de evaluatie van de 30%-regeling. De 30%-regeling is over het algemeen doeltreffend en de voorgestelde maatregelen zouden hem veel te complex maken.

11 september 2017 | Door redactie

Werkgevers kunnen op basis van de 30%-regeling maximaal 30% van het loon van een buitenlandse werknemer (inclusief de vergoeding) aanwijzen als onbelaste vergoeding voor de extra kosten die de werknemer maakt door zijn verblijf in Nederland. Uit de evaluatie van het ministerie van Financiën blijkt echter dat dit forfait mogelijk veel hoger is dan de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Dit zou met name het geval zijn bij hogere inkomens en bij een verblijf van meer dan vijf jaar.

Geen noodzaak om de regeling te versoberen

Het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) pleiten ervoor de 30%-regeling (e-learning) ongewijzigd te laten aangezien uit de evaluatie blijkt dat de regeling over het algemeen doeltreffend is. De voorgestelde aanpassingen zouden de regeling te complex maken. Afschaffing van de 30%-regeling zou al helemaal zorgen voor meer administratieve lasten voor werkgevers, omdat de enige mogelijkheid om extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden dan via een gerichte vrijstelling (tool) binnen de werkkostenregeling is. En daarvoor moet de werkgever alle declaraties en facturen beoordelen en administreren.