Dubbele toepassing van 30%-regeling mogelijk

11 april 2013 | Door redactie

Als een buitenlandse werknemer in Nederland meerdere dienstbetrekkingen heeft waarvoor de 30%-regeling kan gelden, mag die regeling op al deze dienstbetrekkingen worden toegepast. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch onlangs bepaald.

De 30%-regeling is een forfaitaire regeling die inhoudt dat uw onderneming aan expats een onbelaste vergoeding kan geven als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij maken door hun verblijf in het buitenland. De regeling kan zowel voor uitgezonden Nederlanders als voor ingekomen werknemers worden toegepast. Kortgeleden werd duidelijk dat een ingekomen werknemer voor meerdere banen tegelijk in aanmerking kan komen voor de 30%-regeling.

Ook 30%-regeling voor extra dienstverband

In de betreffende zaak draaide het om een Belg die vanaf april 2001 voor een in Nederland gevestigde onderneming werkte, en voor dit dienstverband in aanmerking kwam voor de 30%-regeling. In die tijd was de 30%-regeling nog niet zo aangescherpt dat grensarbeiders er niet voor in aanmerking konden komen. Na een aantal jaren ging de Belg parttime voor de onderneming in Nederland werken. Daarnaast werd hij er commissaris. Omdat hij nog tijd over had, nam hij na verloop van tijd nog een tweede commissariaat in Nederland aan, waarvoor hij ook de 30%-regeling wilde laten toepassen.

Driemaandeneis geldt alleen bij volledige werkloosheid

De inspecteur van de Belastingdienst vond dat er voor het nieuwste commissariaat geen sprake meer was van een ingekomen werknemer. De Belg was immers al in Nederland aan het werk. Bovendien had hij volgens de inspecteur te lang gewacht met het vinden van aanvullend werk. De 30%-regeling kan alleen worden voortgezet als de werknemer binnen drie maanden een opvolgende dienstbetrekking vindt in hetzelfde land.
De Belg stapte naar de rechter, maar kreeg daar nul op het rekest. In hoger beroep bepaalde Hof Den Bosch echter dat de 30%-regeling wel kon worden toegepast op het extra commissariaat. De driemaandeneis gold hier namelijk niet, aangezien de Belg niet helemaal zonder werk zat en voor zijn deeltijdbaan en eerste commissariaat wel gewoon onder de 30%-regeling viel. De 30%-regeling is dus toepasbaar op meerdere dienstverbanden.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 maart 2013, ECLI (verkort): BZ5757