Evaluatie 30%-regeling naar de Tweede Kamer

20 juni 2024 | Door redactie

Demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën stuurde deze week de evaluatie over de 30%-regeling naar de Tweede Kamer. Hieruit blijkt onder meer dat de regeling doeltreffend is en dat de versobering een negatief effect heeft op het vestigingsklimaat in Nederland.

Voor de vergoeding van de extra kosten die een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken maakt, geldt onder voorwaarden een gerichte vrijstelling. De werkgever kan dan de werkelijk gemaakte kosten vergoeden of de 30%-regeling toepassen. Sinds 2024 bedraagt het percentage van de 30%-regeling alleen de eerste 20 maanden 30%. Daarna is het 20 maanden 20% en dan 20 maanden 10%. Demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft onlangs de evaluatie over de regeling voor extraterritoriale kosten en de 30%-regeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

30%-regeling doeltreffend en goed voor vestigingsklimaat

Uit de evaluatie blijkt dat de 30%-regeling doeltreffend is door het aantrekken van kennismigranten, deels doelmatig en een bijdrage levert aan het vestigingsklimaat. De onderzoekers verwachten dat door de versobering van de regeling de instroom van kennismigranten daalt met ongeveer 10 tot 15%. Ook vinden ze een negatief effect op het investeringsniveau aannemelijk. Verder blijkt dat de 30%-regeling meer belastinginkomsten oplevert dan dat de regeling kost. Ook is de salarisnorm voor de 30%-regeling een passende invulling van het deskundigheidsvereiste.

Overstap naar extraterritoriale kostenregeling verwacht

De onderzoekers verwachten dat werkgevers overstappen van de 30%-regeling naar de extraterritoriale kostenregeling bij de afbouw van het forfait, vooral bij de stap van 20% naar 10%. De werkgever moet elk jaar in het eerste loonttijdvak kiezen en het vergoeden van werkelijke kosten wordt gunstiger als deze hoger zijn dan het forfait. Dit leidt wel tot een sterke stijging van administratieve lasten voor werkgevers, werknemers en de Belastingdienst. Zij worden dan druk met het administreren, aangeven en controleren van diverse, werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. De extraterritoriale kostenregeling (infographic) is wegens niet-gebruik deels doeltreffend en daardoor beperkt doelmatig. Omdat het lastig bleek om de gebruikers van de extraterritoriale kostenregeling goed te bereiken en in beeld te krijgen, wordt daar nog aanvullend studie naar gedaan. De resultaten volgen later in een aanvullende notitie.

De staatssecretaris laat vanwege de demissionaire status van het kabinet de inhoudelijke kabinetsreactie over aan het volgende kabinet.