Geboorteverlof telt niet mee voor 30%-regeling

12 november 2020 | Door redactie

Een verlaging van het inkomen door het opnemen van het aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof mag de werkgever buiten beschouwing laten bij de toepassing van de salarisnorm van de 30%-regeling. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd.

Als een werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt, krijgt hij maar 70% van zijn (dag)loon. Bovendien geldt er een maximumdagloon. Daarmee voldoet hij mogelijk niet meer aan de salarisnorm van de 30%-regeling. In dat geval mag de werkgever de loonsverlaging buiten beschouwing laten. De werkgever mag de salarisnorm dan toetsen op basis van het loon alsof er geen aanvullend geboorteverlof zou zijn opgenomen.
Om dat te regelen wordt dit vanaf 1 januari 2021 in de wet opgenomen. De goedkeuring zorgt ervoor dat werkgevers de wijziging al per 1 juli 2020 mogen toepassen en geldt vanaf dan ook voor het adoptieverlof en pleegzorgverlof. Loonsverlaging door ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof mocht al buiten beschouwing blijven bij de 30%-regeling.

Overgangsregeling stopt per 1 januari 2021

Met betrekking tot de overgangsregeling in de 30%-regeling moeten werkgevers er ook rekening mee houden dat deze voor sommige werknemers op 1 januari 2021 eindigt. Sinds 1 januari 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar. Voor bestaande beschikkingen geldt een overgangsregeling.
Op basis van de overgangsregeling kan een werknemer die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking heeft ontvangen, van de regeling gebruikmaken tot 1 januari 2021 als hij op die datum meer dan vijf jaar gebruik heeft gemaakt van de regeling. Als de overgangsregeling eindigt kan de werkgever niet langer 30% van het loon inclusief de vergoeding zonder verder bewijs onbelast aan de werknemer uitkeren voor extraterritoriale kosten.  

Onbelaste vaste kostenvergoeding voor expats

Werkgevers mogen aan een werknemer uit het buitenland een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Om onder deze 30%-regeling te vallen, moet de expat wel een specifieke deskundigheid hebben die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. Ook moet de Belastingdienst de toepassing van de 30%-regeling via een beschikking toestaan. In dat geval mag de werkgever 30% van het loon inclusief de vergoeding zonder verder bewijs onbelast aan de werknemer uitkeren.

Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.

Meer informatie over de toepassing van de 30%-regeling vindt u in de toolbox Zo past u de 30%-regeling correct toe.