Hogere salarisnorm 30%-regeling voor 2016

18 januari 2016 | Door redactie

Organisaties die buitenlandse werknemers in dienst nemen, mogen een onbelaste vergoeding uitkeren voor extraterritoriale kosten. Dat mag alleen als de werknemers specifieke kennis of vaardigheden hebben. De salarisnorm die past bij deze 30%-regeling is per 1 januari 2016 verhoogd.

De nieuwe salarisnormen voor de 30%-regeling zijn bekend. Op jaarbasis moeten ingekomen werknemers minimaal € 36.889 verdienen om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling (tool). Voor werknemers met een masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar geldt een norm van € 28.041.
Buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse werkgever aan de slag gaan, kunnen door deze regeling een onbelaste vergoeding voor hun extra kosten door het werken in het buitenland krijgen als ze aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen. Andersom kunnen ook uitgezonden Nederlandse werknemers onder voorwaarden (tool) van de regeling profiteren.

Specifieke deskundigheid is belangrijk vereiste

De belangrijkste vereiste voor expats die in Nederland gaan werken, is dat de ingekomen werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken als ze een bepaald salaris verdienen. Werkgevers die gebruik willen maken van de 30%-regeling kunnen hiervoor een bepaling opnemen (tool) in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven helemaal niet aan een inkomensnorm te voldoen.