Langere termijn 30%-regeling gerechtvaardigd

6 december 2016 | Door redactie

De op 1 januari 2012 naar 25 jaar verlengde toetsingsperiode voor de 30%-regeling maakt geen inbreuk op het eigendomsrecht. Dat heeft Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld.

De toetsingsperiode of een werknemer aaneengesloten in Nederland is geweest is op 1 januari 2012 verlengd van tien naar 25 jaar. De werknemer die de zaak had aangespannen, was op 1 januari 2013 in dienst getreden en sinds 2 oktober 2012 in Nederland ingeschreven. Hij woonde van april 1993 tot en met 28 november 2012 in het buitenland. Onder de oude toetsingstermijn zou hij aanspraak maken op toepassing van de 30%-regeling, maar door de verlenging van de termijn voldeed hij niet meer aan de eisen.

Geen discriminatie door verlenging

De werknemer stapte naar de rechter en stelde dat de verlenging van de toetsingsperiode een inbreuk vormde op het eigendomsrecht uit het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en indirect discrimineerde. Het gerechtshof veegde dit echter van tafel. Volgens het hof kon de werknemer niet aantonen waarom de verlenging van de toetsingsperiode onredelijk zou zijn. Sterker nog, de Hoge Raad had eerder al geoordeeld dat de verlenging van de toetsingsperiode juist gerechtvaardigd was om misbruik van de 30%-regeling (tool) te voorkomen.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 juni 2016, ECLI (verkort): 2665