Mogelijk aftopping 30%-regeling op komst

29 augustus 2016 | Door redactie

Het ministerie van Financiën heeft zich verdiept in de besparingsmogelijkheden voor de toekomst. In de lijst met mogelijke overheidsbesparingen staat ook het plan om een maximumgrondslag voor de 30%-regeling in het leven te roepen.

De zogenoemde ombuigingslijst van het ministerie van Financiën geeft een overzicht van mogelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Eén van de genoemde maatregelen is het stellen van een maximum aan de grondslag voor de 30%-regeling. Dat zou betekenen dat buitenlandse werknemers niet langer altijd 30% van hun hele salaris (inclusief de vergoeding) onbelast mogen krijgen als vaste vergoeding voor de extra kosten die ze maken voor hun verblijf in het buitenland (tool).

Werkelijke kosten vergoeden mag ook

Het loon waarover de 30%-regeling wordt berekend, zou bijvoorbeeld kunnen worden afgetopt op € 150.000 per jaar. De forfaitaire jaarvergoeding zou dan maximaal € 64.286 bedragen.
Werkgevers kunnen – in plaats van een vaste vergoeding van 30% van het loon van de buitenlandse werknemer – ook de werkelijke kosten van het verblijf in het buitenland vergoeden. Ze moeten de gemaakte kosten dan wel aannemelijk maken in de loonadministratie.

Mogelijk al maatregelen in Belastingplan 2017

In de ombuigingslijst (pdf) is alleen gekeken naar de technische mogelijkheden van mogelijke bezuinigingen, niet naar de haalbaarheid en of een maatregel eigenlijk wel wenselijk is. De verschillende politieke partijen kunnen de lijst gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Normaal gesproken is de ombuigingslijst een vertrouwelijk document, maar omdat de lijst dit jaar was uitgelekt, heeft het ministerie van Financiën hem net voor het zomerreces openbaar gemaakt. Het is mogelijk dat er in het Belastingplan 2017 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, al één of meer maatregelen uit de ombuigingslijst zijn uitgewerkt.