Nieuwe salarisnorm 30%-regeling voor 2021

29 december 2020 | Door redactie

In 2021 moet een buitenlandse werknemer méér verdienen om onder de 30%-regeling te vallen. Dit komt door de jaarlijkse verhoging van de salarisnormen die voor deze speciale regeling voor ingekomen werknemers gelden.

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers geldt voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een werknemer aan dit deskundigheidsvereiste voldoet als hij minimaal een bepaald salaris verdient. In 2021 moet een werknemer minimaal het volgende belastbare jaarloon verdienen (exclusief de vrijstelling) om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • Ingekomen werknemers: € 38.961
  • Werknemers met een masterdiploma onder de 30 jaar: € 29.616

Voor wetenschappers en onderzoekers bij bepaalde onderwijs- en onderzoeksinstellingen geldt geen salarisnorm.

Geen bewijs in de loonadministratie nodig

Als een werknemer aan alle voorwaarden voor de 30%-regeling (tool) voldoet, kan hij tot 30% van zijn loon (inclusief de vergoeding) onbelast uitbetaald krijgen als vaste vergoeding voor zijn extra kosten door het tijdelijke verblijf in Nederland. Hier hoeft geen bewijs voor in de loonadministratie te worden opgenomen, het is een forfaitair percentage. De 30%-regeling kan voor een werknemer maximaal vijf jaar worden toegepast.

Werkelijke extraterritoriale kosten vergoeden

De werkgever kan er ook voor kiezen om de werkelijke extraterritoriale kosten aan de werknemer te vergoeden. Hiervoor geldt in de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling voor maximaal vijf jaar, op voorwaarde dat de kosten en de vergoeding netjes in de loonadministratie worden bijgehouden.