Ook voor nabetalingen geldt de 30%-regeling

23 juni 2011 | Door redactie

Het gerechtshof in Den Bosch heeft kortgeleden bepaald dat de zogenoemde 30%-regeling voor buitenlandse werknemers ook kan worden toegepast op nabetalingen van looncomponenten. U kunt de regeling dus ook toepassen als een werknemer na zijn vertrek uit Nederland nog een voordeel uit aandelen uitgekeerd krijgt.

Lees ook het nieuwsartikel Ook Hoge Raad wil nabetalingen in 30%-regeling

Voor werknemers uit het buitenland die specifieke kennis of vaardigheden hebben die uw onderneming niet binnen Nederland kan vinden, mag u onder voorwaarden een belastingvrije forfaitaire vergoeding geven voor de extra kosten die ze maken wegens hun verblijf in Nederland. De precieze voorwaarden van deze 30%-regeling vindt u op Rendement Online.

Situatie op genietingsmoment is irrelevant

In een recente rechtszaak ging het om de vraag of een buitenlandse werknemer nog recht heeft op de vrijstelling als hij inmiddels is teruggekeerd naar zijn eigen land maar nog inkomen uit de Nederlandse dienstbetrekking ontvangt.
Een Amerikaanse werknemer ontving na zijn terugkeer naar de Verenigde Staten namelijk nog inkomsten uit aandelenopties. De Belastingdienst vond dat die inkomsten als normaal loon belast moesten worden, omdat de werknemer op het moment dat hij Nederland verliet geen onvoorwaardelijk recht had op het optievoordeel. Het gerechtshof bepaalde echter dat de 30%-regeling van toepassing is op alle inkomsten – dus ook variabele loonbestanddelen – als die maar zijn toe te rekenen aan de periode waarin de werknemer aan de voorwaarden voldeed. Er moet dus sprake zijn van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Of de werknemer op het genietingsmoment daadwerkelijk nog in Nederland woont, doet niet ter zake. Ook is het niet relevant of het loon oorspronkelijk voorwaardelijk was of niet.

Zaak naar de Hoge Raad

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft tegen deze uitspraak cassatie aangetekend bij de Hoge Raad.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 maart 2011, LJN: BQ6463