Ruimere definitie van ingekomen werknemer

14 maart 2013 | Door redactie

In versie 5 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 van de Belastingdienst staan een aantal aanpassingen van de 30%-regeling. De definitie voor 'ingekomen werknemer' is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 verruimd.

U kon in het bericht ‘Veranderingen in de 30%-regeling per 2013’ al lezen dat de 30%-regeling op een aantal punten is aangepast. Eén van de wijzigingen die in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 uitgave 5 wordt genoemd, heeft zelfs een terugwerkende kracht van een jaar.

Grensarbeiders vallen buiten de 30%-regeling

Volgens de 30%-regeling kunt u in bepaalde buitenlandsituaties een deel van het salaris als onbelaste vergoeding uitkeren omdat de werknemer extra kosten maakt voor zijn verblijf in het buitenland. Sinds 1 januari 2012 geldt deze regeling voor werknemers die naar Nederland komen alleen nog als de betreffende kracht in de 24 maanden vóór zijn eerste werkdag in Nederland langer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonde. Grensarbeiders die in ons land komen werken, vallen dus buiten de boot.

Met terugwerkende kracht verruimd

In versie 5 van de nieuwsbrief wordt dit weer enigszins genuanceerd: deze beperking geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 niet voor werknemers die in Nederland hebben gewerkt en na een verblijf in het buitenland weer in Nederland komen werken als de eerste werkperiode in Nederland maximaal acht jaar geleden is begonnen. Als deze werknemers bovendien vóór de eerste werkperiode in Nederland op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond, kunnen zij wel voor de 30%-regeling in aanmerking komen.