Salarisgrens 30%-regeling per 2018 gestegen

Werknemers die vanuit het buitenland in Nederland gaan werken, moeten in 2018 op jaarbasis minimaal € 37.296 bruto verdienen om in aanmerking te kunnen komen voor de 30%-regeling. Voor werknemers met een masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar geldt een verlaagde norm.

2 januari 2018 | Door redactie

Als uw organisatie buitenlandse werknemers in dienst neemt met een schaarse deskundigheid, is het toegestaan om hen een onbelaste vergoeding te geven voor de zogenoemde extraterritoriale kosten. Dit zijn de extra kosten die deze werknemers maken voor het werken in het buitenland, zoals de kosten voor huisvesting. Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen, moeten werknemers wel aan bepaalde voorwaarden (tool) voldoen.

Werknemer moet over specifieke deskundigheid beschikken

De belangrijkste eis is dat de ingekomen werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken als ze een bepaald salaris verdienen. In 2018 ligt deze grens op € 37.296 (2017: € 37.000). Dit blijkt uit uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (pdf). 

Lagere salarisnorm voor werknemers onder de 30 jaar

Voor buitenlandse werknemers (tools) die jonger zijn dan 30 jaar en die in wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben gehaald (of een gelijkwaardige buitenlandse titel) geldt een lagere salarisnorm. Hiervoor ligt de grens op € 28.350 (2017: € 28.125). Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven helemaal niet aan een salarisnorm te voldoen.