Salarisnorm 30%-regeling per 2014 verhoogd

13 maart 2014 | Door redactie

Buitenlandse werknemers met specifieke kennis of vaardigheden kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Ze mogen dan een deel van hun salaris onbelast ontvangen. De salarisnorm die past bij deze schaarsheid is voor 2014 verhoogd.

Buitenlandse werknemers kunnen onder de 30%-regeling vallen als ze over een specifieke deskundigheid beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat er sprake is van zo’n specifieke deskundigheid als de werknemer voldoet aan een bepaalde salarisnorm. Die bedraagt in 2014 op jaarbasis € 36.378 exclusief de onbelaste vergoeding.
Voor jonge masters en promovendi die jonger zijn dan 30 jaar geldt een verlaagde salarisnorm van € 27.653 per jaar. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven helemaal niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Onbelaste uitkering voor extraterritoriale kosten

Als u van de Belastingdienst een beschikking krijgt dat u de 30%-regeling voor een werknemer mag toepassen, moet u van tijd tot tijd toetsen of de werknemer nog aan de inkomensnorm voldoet. Daarbij geldt:

  • Als het fiscaal loon van de werknemer in een kalenderjaar onder de salarisnorm blijft, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht voor het hele kalenderjaar.
  • Als een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt, moet u de salarisnorm naar rato berekenen.

Volgens de 30%-regeling kunt u een deel van het loon van de buitenlandse werknemer zonder verder bewijs onbelast uitkeren als vergoeding voor de extra kosten die de werknemer maakt voor zijn verblijf in het buitenland. 

Stel uw vragen aan een expert

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de 30%-regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!