Salarisnormen 30%-regeling hoger in 2020

De salarisnormen voor de 30%-regeling zijn per 1 januari 2020 verhoogd. Werkgevers mogen de 30%-regeling alleen toepassen als ingekomen werknemers aan deze salarisnormen voldoen. Door die regeling krijgt de werknemer een forfaitaire onbelaste vergoeding voor hun zogenoemde extraterritoriale kosten.

8 januari 2020 | Door redactie

Buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan, maken extra kosten voor hun verblijf in Nederland: de zogenoemde extraterritoriale kosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor huisvesting. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Dat is een hoop rompslomp. Gelukkig kan de werkgever onder voorwaarden maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden zonder bewijzen in de loonadministratie. 

Specifieke deskundigheid binnenhalen

De regeling geldt alleen voor buitenlandse werknemers die werken voor een Nederlandse organisatie en die een specifieke deskundigheid hebben die schaars is in Nederland. De Belastingdienst gaat ervan uit dat werknemers over deze deskundigheid beschikken wanneer ze een bepaald salaris verdienen en hanteert daarvoor salarisnormen. Deze zijn per 1 januari 2020 verhoogd naar € 38.347. Dat is meer dan € 600 hoger dan in 2019: toen lag de norm op € 37.743. Voor werknemers jonger dan dertig jaar met een Nederlandse mastertitel (of een gelijkwaardige buitenlandse graad)is de grens gestegen naar € 29.149. Overigens staat er in het aanvraagformulier van de Belastingdienst voor deze groep werknemers een bedrag € 29.147. Het is verstandig om uit te gaan van het hoogste bedrag tot 100% zeker is welke van deze twee bedragen juist is. Werknemers die in het wetenschappelijk onderzoek werken en artsen in opleiding vormen een uitzondering; voor hen geldt geen salarisnorm. 

Strikte eisen voor de 30%-norm

Naast de salarisnorm gelden er nog andere strikte voorwaarden (tool) voor de 30%-regeling:

  • De werknemer is geworven in het buitenland of is uitgezonden naar Nederland.
  • De werknemer werkt in loondienst bij de werkgever.
  • De werknemer woonde in de twee jaar voor aanvang van zijn dienstbetrekking minimaal 16 maanden op 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens.
  • De werknemer heeft een geldige beschikking van de Belastingdienst.

Op de website van de Belastingdienst vindt u het aanvraagformulier (pdf) voor de 30%-regeling voor 2020. De werkgever én de werknemer moeten dit formulier ondertekenen.

Bijlagen bij dit bericht