Salarisnormen 30%-regeling stijgen per 2023

19 januari 2023 | Door redactie

Voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland kunnen werkgevers de 30%-regeling toepassen. De salarisnormen die passen bij deze forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten zijn per 1 januari 2023 gestegen.

Werknemers uit het buitenland maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland, bijvoorbeeld voor huisvesting. Er geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten (infographic) zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden zonder een uitgebreide administratie bij te houden. En dat scheelt veel werk. Werkgevers kunnen alleen kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden (tool).

Salarishoogte bepalend voor aantonen deskundigheid

De regeling is alleen voor ingekomen werknemers die bij een Nederlandse organisatie in dienst komen en een specifieke deskundigheid hebben. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm, die ieder jaar wordt geïndexeerd. In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als een werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel of een gelijkwaardige buitenlandse titel hebben behaald en die jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbaar jaarloon in 2023 meer zijn dan € 31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.
Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, geldt een uitzondering: zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Soms speelt schaarstevereiste ook een rol

Als vrijwel alle werknemers in de betreffende sector voldoen aan een van de bovengenoemde inkomensnormen – zoals bij profvoetballers – is dat geen onderscheidende factor meer. Dan komt het zogenoemde schaarstevereiste om de hoek kijken. De werkgever moet dan ook aantonen dat de deskundigheid van de buitenlandse werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of nauwelijks te vinden is.