Toch één uitzondering op de verkorte looptijd 30%-regeling

18 september 2018 | Door redactie

Na de evaluatie van de 30%-regeling in 2017 kondigde het ministerie van Financiën al aan de maximale looptijd van deze regeling voor ingekomen werknemers te willen verkorten naar vijf jaar. In het Belastingplan 2019 staat toch één uitzondering op die verkorte looptijd.

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen werknemers uit het buitenland maximaal vijf jaar in aanmerking komen voor de forfaitaire regeling die ervoor zorgt dat zij 30% van hun loon onbelast mogen ontvangen ter compensatie van hun extraterritoriale kosten (tool). Deze beperking van de 30%-regeling gaat niet alleen gelden voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande. Die kunnen nu nog acht jaar voor de regeling in aanmerking komen.

Na vijf jaar geen extraterritoriale kosten meer

Aanleiding voor de beperking is dat ingekomen werknemers waarvoor de 30%-regeling langer dan vijf jaar wordt toegepast, zich volgens de evaluatie vaak structureel of zeer langdurig in Nederland vestigen. Logischerwijs is er dan geen sprake meer van extra kosten door het verblijf in Nederland. Om dezelfde reden wordt de mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden in de praktijk ook gemaximeerd op vijf jaar.  

Overgangsrecht voor kosten internationale school

De nieuwe looptijd heeft onmiddellijke werking, wat betekent dat de looptijd ook voor bestaande gebruikers meteen wordt beperkt tot vijf jaar. Omdat op het gebrek aan overgangsrecht al een storm van kritiek is gekomen, voert het kabinet toch één specifieke uitzondering door: werknemers voor wie de werkgever het schoolgeld van een internationale school onbelast vergoedt of verstrekt, kunnen dit recht gedurende de oorspronkelijke looptijd van de 30%-regeling houden. Het wegvallen hiervan zou anders te grote financiële gevolgen voor hen hebben.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.