Toch overgangsregeling voor verkorte looptijd 30%-regeling

16 oktober 2018 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gebruikers toch niet per 2019 beperkt wordt tot vijf jaar. Er is overgangsrecht in de maak voor de werknemers die er in 2019 of 2020 vervroegd niet meer onder zouden vallen.

Het schrappen van de afschaffing van de dividendbelasting heeft de weg vrijgemaakt voor een pakket aan nieuwe maatregelen om het vestigingsklimaat te versterken (pdf). Eén van die maatregelen is overgangsrecht voor de verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling.

Overgangsrecht bij vervroegde einddatum in 2019 of 2020

Met ingang van 2019 zou de 30%-regeling niet meer maximaal acht, maar maximaal vijf jaar kunnen gelden. Deze inkrimping van de looptijd zou gelden voor iedereen, ook de bestaande gebruikers van de regeling.  Door het vrijkomen van budget treft het kabinet alsnog overgangsrecht voor de werknemers voor wie de regeling door de verkorting in 2019 of 2020 zou eindigen.

Nota van wijziging op 26 oktober verwacht

In afwachting van de brief van het kabinet over de maatregelen die in plaats van de afschaffing van de dividendbelasting komen, had de Tweede Kamer het stellen van Kamervragen over onder meer de 30%-regeling uitgesteld. Het kabinet wil eventuele Kamervragen over de nieuwe aanpassingen graag in het wetgevingsoverleg op 5 november meenemen. Daarom streven de bewindslieden ernaar om de nota van wijziging waarin het overgangsrecht voor de 30%-regeling is uitgewerkt op 26 oktober aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Forfaitair bedrag voor extraterritoriale kosten

Op grond van de 30%-regeling kunnen werknemers uit het buitenland onder voorwaarden maximaal 30% van hun loon onbelast vergoed krijgen (tool). Dit forfaitaire bedrag kan de buitenlandse werknemer gebruiken voor zijn extra kosten (tool) vanwege zijn verblijf in Nederland. Voor beschikkingen die zijn afgegeven vóór 1 januari 2012 geldt nog een maximale looptijd van tien jaar, beschikkingen van op of na 1 januari 2012 hebben een looptijd van maximaal acht jaar.