Tot 7 september geen nieuws over 30%-regeling

27 juli 2017 | Door redactie

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer heeft 20 personen en organisaties gevraagd om deze zomer te reageren op de evaluatie van de 30%-regeling. Dat betekent dat er tot 7 september in ieder geval geen ontwikkelingen in de regeling te verwachten zijn.

De evaluatie van de 30%-regeling en de mogelijke verbeterpunten die daaruit voortgekomen zijn, waren voor de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer aanleiding om een aantal partijen om hun mening te vragen. Het gaat daarbij niet alleen om de vakbonden en werkgeversorganisaties, maar bijvoorbeeld ook om de Belastingdienst, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en een aantal hoogleraren.

Alle reacties worden gepubliceerd

De genodigden hebben tot 7 september 17:00 uur de tijd om te reageren. Alle reacties worden gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer, tenzij de partij die de reactie heeft ingediend daar expliciet bezwaar tegen heeft. De vaste commissie voor Financiën gaat vervolgens op 13 september 2017 alle ontvangen reacties bespreken en besluiten hoe de evaluatie van de 30%-regeling verder behandeld zal worden.