Twee veranderingen in 30%-regeling per 2015

5 maart 2015 | Door redactie

In uitgave 3 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 staat dat de 30%-regeling op twee punten is aangepast. De inkomensnorm is per 2015 geïndexeerd en de doelgroep voor wie een lagere inkomensnorm geldt, is verduidelijkt.

Buitenlandse werknemers kunnen van uw onderneming een gericht vrijgestelde kostenvergoeding krijgen als tegemoetkoming voor de extra kosten die ze moeten maken vanwege hun werk in Nederland. U kunt voor deze extraterritoriale kosten zonder aanvullend bewijs maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aanmerken als eindheffingsloon, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding. Zijn de extraterritoriale kosten in de praktijk hoger dan 30/70 van het loon, dan mag u er ook voor kiezen om die werkelijke kosten onbelast te vergoeden. U moet dan wel de kosten kunnen bewijzen.

Inkomensnorm voor specifieke deskundigheid

Om voor de 30%-regeling in aanmerking te komen, moet de buitenlandse werknemer onder meer beschikken over een specifieke deskundigheid. Om die aan te tonen geldt een inkomensnorm. In de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen (pdf) – die onlangs is gepubliceerd – staan de geïndexeerde bedragen voor 2015. Het belastbaar loon dat buitenlandse werknemers in 2015 minimaal op jaarbasis moeten ontvangen (exclusief de vergoeding) bedraagt:

  • voor werknemers van jonger dan 30 jaar met een mastertitel: € 27.901;
  • voor andere werknemers: € 36.705.

Ook bij een gelijkwaardige buitenlandse titel

De eerstgenoemde groep expats bestaat uit buitenlandse werknemers die nog geen 30 jaar zijn en die een mastertitel hebben behaald aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs. In de Nieuwsbrief Loonheffingen is verduidelijkt dat de lagere inkomensnorm ook geldt voor werknemers met een gelijkwaardige buitenlandse titel.