Wat moet werknemer in 2022 verdienen voor 30%-regeling?

25 januari 2022 | Door redactie

De 30%-regeling voor ingekomen werknemers geldt voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland. De salarisnorm die past bij deze forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten is per 1 januari 2022 verhoogd.

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten  – zoals de kosten voor huisvesting – geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden (tool).

Deskundigheid bij een bepaald salaris

De regeling is alleen voor buitenlandse werknemers die bij een Nederlandse organisatie in dienst komen en een specifieke deskundigheid hebben. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een werknemer aan dit deskundigheidsvereiste voldoet als hij minimaal een bepaald salaris verdient. In 2022 moet een werknemer minimaal het volgende belastbare jaarloon verdienen (exclusief de vrijstelling) om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • ingekomen werknemers: € 39.467;
  • werknemers met een masterdiploma onder de 30 jaar: € 30.001.

Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, geldt een uitzondering: zij hoeven niet aan een salarisnorm te voldoen.

Soms ook sprake van schaarstevereiste

Als vrijwel alle werknemers in de betreffende sector voldoen aan de bovengenoemde inkomensnorm – zoals bij profvoetballers – is dat geen onderscheidende factor meer. Dan komt het zogenoemde schaarstevereiste om de hoek kijken. De werkgever moet dan ook aantonen dat de deskundigheid van de buitenlandse werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of nauwelijks te vinden is.

Meer informatie over de toepassing van de 30%-regeling vindt u in de toolbox Zo past u de 30%-regeling correct toe.