Zo past u de 30%-regeling correct toe

Werknemers uit het buitenland mogen een onbelaste vaste kostenvergoeding krijgen als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland. Aan de toepassing van deze 30%-regeling zijn wel strikte regels verbonden. Past uw organisatie de regeling toe zonder alle voorwaarden in acht te nemen, dan hangt u een naheffing boven het hoofd. Deze toolbox loodst u langs alle voetangels en klemmen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo past u de 30%-regeling correct toe

  Alle regels voor de forfaitaire vergoeding van extraterritoriale kosten

  Een werknemer uit het buitenland die voor uw onderneming komt werken, maakt meestal extra kosten. In de Nederlandse wet- en regelgeving zijn bijzondere bepalingen opgenomen voor het vergoeden van zulke zogenoemde extraterritoriale kosten van ingekomen werknemers, zoals de 30%-regeling. Aan de toepassing van de 30%-regeling zijn wel strikte regels verbonden. Past uw organisatie de regeling toe zonder alle voorwaarden in acht te nemen, dan hangt u een naheffing boven het hoofd. Deze toolbox zet alle aandachtspunten op een rij.

 • 2

  Wat is de 30%-regeling?

  Aantrekkelijke 30%-regeling voor werknemer uit het buitenland

  Verdiepingsartikel 30%-regeling Publicatiedatum: 28-07-2022

  Nu er geen sprake meer is van reisbeperkingen wegens corona, kan uw onderneming ook weer denken aan het werven van arbeidsmigranten. Als uw organisatie werknemers uit het buitenland in dienst heeft, mag u een deel van hun loon onbelast uitbetalen via de zogenoemde 30%-regeling. Er zijn wel strikte voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen. Hoe werkt dit in de praktijk en waarop moet u letten?


  Extraterritoriale kosten

  Infographic 30%-regeling Publicatiedatum: 30-08-2023

  Voor vergoeding van zogenoemde extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling. Dat betekent dat de werkgever óf de werkelijke kosten belastingvrij kan vergoeden als hij er bewijs van in de loonadministratie bewaart óf een vaste vergoeding voor deze kosten kan geven volgens de voorwaarden van de 30%-regeling. Welke kosten vallen onder de noemer extraterritoriaal?


  Per 2024 beperking van 30%-regeling

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 20-09-2022

  Het kabinet stelt in het Belastingplan 2023 voor om de toepassing van de 30%-regeling te beperken. De regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot maximaal de ‘Balkenendenorm’, die zal in 2023 € 223.000 bedragen.


 • 3

  Wat zijn de voorwaarden voor de 30%-regeling?

  Voorwaarden 30%-regeling voor ingekomen werknemers

  Tool 30%-regeling Publicatiedatum: 08-02-2022

  Met deze checklist leert u waar u op moet letten om te voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers.


  Salarisnormen 30%-regeling stijgen per 2023

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 19-01-2023

  Voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland kunnen werkgevers de 30%-regeling toepassen. De salarisnormen die passen bij deze forfaitaire vergoeding voor extraterritoriale kosten zijn per 1 januari 2023 gestegen.


  Per kalenderjaar keuze maken voor 30%-regeling

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 22-09-2022

  Het kabinet wil dat werkgevers per kalenderjaar een keuze maken of zij extraterritoriale kosten van werknemers uit het buitenland vergoeden op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van de 30%-regeling. Dat blijkt uit het Belastingplan 2023 dat werd gepresenteerd op Prinsjesdag.


  Groen licht voor grensbepaling 30%-regeling

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 08-03-2016

  De toepassing van de 30%-regeling en de 150-kilometergrens leidt niet tot een systematische overcompensatie van de werkelijke kosten van de ingekomen werknemers. De Hoge Raad vindt de regeling daarom niet in strijd met het Europees recht.


 • 4

  Hoe wordt de 30%-regeling aangevraagd?

  Instructie aanvragen 30%-regeling

  Tool 30%-regeling Publicatiedatum: 16-03-2022

  Om de 30%-regeling te mogen toepassen, moet uw organisatie een 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling' indienen en in de administratie bewaren.


  Maximale duur 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 10-10-2017

  In het regeerakkoord staat dat de maximale duur van de 30%-regeling voor expats wordt verkort. Nu is de maximale duur nog acht jaar, per 2019 wordt dat vijf jaar.


  Is een werkonderbreking mogelijk bij de 30%-regeling?

  Vraag & Antwoord 30%-regeling Publicatiedatum: 08-03-2023

  Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een werkonderbreking van drie maanden heeft gehad?


 • 5

  Welke bijzondere situaties zijn er bij de 30%-regeling?

  Zijn er kosten onbelast te vergoeden naast 30%-regeling?

  Vraag & Antwoord 30%-regeling Publicatiedatum: 08-03-2023

  Onze organisatie past de 30%-regeling toe voor ingekomen buitenlandse werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Welke kosten kunnen we nog onbelast vergoeden naast de 30%-regeling?


  Lage-inkomensvoordeel en 30%-regeling blijven combineren

  Nieuws LKV en (jeugd-)LIV Publicatiedatum: 21-02-2018

  Als werknemers een deel van hun loon in de vorm van een onbelaste vergoeding uitbetaald krijgen, kan hun loon ineens binnen de grenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) vallen. Toch ziet het er niet naar uit dat dit onbedoelde gebruik op korte termijn in de kiem wordt gesmoord.


  Geboorteverlof telt niet mee voor 30%-regeling

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 12-11-2020

  Een verlaging van het inkomen door het opnemen van het aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof mag de werkgever buiten beschouwing laten bij de toepassing van de salarisnorm van de 30%-regeling. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd.


  30%-regeling mag niet in aangifte inkomstenbelasting

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 04-08-2021

  Een werkgever moet loon aanwijzen als eindheffingsbestanddeel als hij de 30%-regeling wil toepassen. Doet hij dat niet? Dan kan de werknemer de 30%-regeling niet alsnog in de inkomstenbelasting toepassen. Dat oordeelde Gerechtshof Den Haag.


 • 6

  Wanneer geldt de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers?

  De 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

  Verdiepingsartikel 30%-regeling Publicatiedatum: 08-03-2023

  De 30%-regeling is een praktische manier om de extra kosten die werknemers in het buitenland maken, forfaitair te vergoeden. De regeling wordt veel gebruikt voor ingekomen werknemers, maar in sommige gevallen kunnen ook werknemers die naar het buitenland zijn uitgezonden zo’n praktische vergoeding krijgen. Wanneer komen uitgezonden werknemers voor de regeling in aanmerking?


  Is er altijd een beschikking nodig voor de 30%-regeling?

  Vraag & Antwoord 30%-regeling Publicatiedatum: 24-02-2022

  Wij willen de 30%-regeling toepassen voor ingekomen werknemers en werknemers die in het buitenland gaan werken. Hebben we dan altijd een beschikking nodig?


  Berekening 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 03-08-2020

  De Belastingdienst geeft meer duidelijkheid over de berekening van het aantal dagen waarop een werkgever de 30%-regeling mag toepassen voor werknemers die hij naar het buitenland uitzendt.


 • 7

  Wat zijn de alternatieven voor toepassing van de 30%-regeling?

  Vergoeden van werkelijke extraterritoriale kosten

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 14-02-2022

  Voor de vergoeding van de extra kosten die een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken maakt, geldt onder voorwaarden een gerichte vrijstelling. De werkgever kan kiezen voor vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten of hij kan de 30%-regeling toepassen.


  Zijn huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers belast loon?

  Vraag & Antwoord Buitenlandse werknemers Publicatiedatum: 19-01-2024

  Als buitenlandse werknemers tijdelijk bij ons in Nederland komen werken, moeten wij de kosten van hun huisvesting dan belasten als loon?


 • 8

  Meer informatie

  Grensoverschrijdend werken

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  In de praktijk is er door alle regels veel onduidelijkheid met betrekking tot werken over de grens. Daarnaast volgen wijzigingen in de regelgeving elkaar snel op. Waar is een werknemer belast en sociaal verzekerd? Hoe gaat u om met de 30%-regeling, een salary-split of met buitenlandse premies? Mag een buitenlandse werknemer wel in Nederland werken en hoe moet u dat dan verwerken in de salarisadministratie? En wat is de invloed van het coronavirus, bijvoorbeeld in het geval van een grensarbeider die opeens thuis moet werken? Tijdens de training Grensoverschrijdend werken wordt u wegwijs gemaakt in de regels en de technieken, maar komen ook de gevolgen van het coronavirus aan de orde.