Is een werkonderbreking nodig voor de 30%-regeling?

22 juli 2019

Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een werkonderbreking van drie maanden heeft gehad?

Een beschikking voor toepassing van de 30%-regeling voor een ingekomen werknemer wordt in principe altijd afgegeven voor de duur van vijf jaar. Als een werknemer gedurende de looptijd overstapt naar een nieuwe werkgever, kan onder voorwaarden de 30%-regeling blijven gelden.

Nieuw verzoek indienen

Uw organisatie moet dan samen met de werknemer een nieuw verzoek indienen bij de Belastingdienst voor toepassing van de 30%-regeling. Daarbij is wel de basisregel dat de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever binnen drie maanden na uitdiensttreding bij de vorige werkgever moeten starten. Het kan dus de moeite lonen om de buitenlandse werknemer een week eerder in dienst te nemen als hij daardoor binnen drie maanden bij uw onderneming start. In individuele gevallen kan de inspecteur van de Belastingdienst overigens afwijken van de termijn van drie maanden tussen twee banen in Nederland.

Forfaitaire vergoeding

Als uw organisatie een beschikking heeft ontvangen dat u de 30%-regeling mag toepassen, kunt u de buitenlandse werknemer 30/70e deel van zijn loon onbelast uitkeren. Dit bedrag is een forfaitaire, gericht vrijgestelde vergoeding voor de extra kosten die de werknemer maakt door zijn (tijdelijke) verblijf in het buitenland. Mag uw onderneming de 30%-regeling niet meer toepassen, dan is het nog wel toegestaan om de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast aan de werknemer te vergoeden. Ook hier geldt onder voorwaarden een gerichte vrijstelling voor. Als u een kostenonderzoek doet om de kosten aannemelijk te maken, kunt u ze zelfs als vaste onbelaste vergoeding uitkeren.