Controleer of uw organisatie eerlijk werkt

Illegaal werk, onderbetaling, schijnconstructies en uitbuiting komen in Nederland nog te vaak voor. Werkgevers en opdrachtgevers die zeker willen weten dat ze zich hieraan niet schuldig maken en dat ze aan alle wettelijke eisen voldoen, kunnen een digitale zelfinspectie ‘eerlijk werken’ van de Inspectie SZW uitvoeren.

22 april 2016 | Door redactie

De Inspectie SZW heeft een digitale tool ontwikkeld waarmee werkgevers en opdrachtgevers kunnen controleren welke wettelijke voorschriften voor hun situatie van toepassing zijn en welke maatregelen ze nog moeten treffen om eraan te voldoen. Zo moeten werkgevers en opdrachtgevers zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) (tool), de Arbeidstijdenwet (ATW) (tools) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wetten bestrijden illegaal werk, onderbetaling, schijnconstructies en uitbuiting.
OR-leden hebben een controlerende taak op de naleving van deze wetten en kunnen daarom slim gebruikmaken van de zelfinspectie.

Zelfinspectie laat uitzonderingsgevallen buiten beschouwing

De zelfinspectie ‘eerlijk werken’ is te gebruiken op de computer, tablet en smartphone. De Inspectie SZW heeft de digitale tool voorgelegd aan verschillende brancheorganisaties en experts. Heel bijzondere situaties laat de zelfinspectie buiten beschouwing. Werkgevers of opdrachtgevers die te maken hebben met zo’n uitzonderlijke situatie kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun arbodienst, de brancheorganisatie of met het informatiepunt van de Rijksoverheid.