E-factureren aan de overheid wordt verplicht

Ondernemingen die opdrachten voor overheden doen, kunnen het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 hun factuur elektronisch in te dienen. Dan geldt de gewijzigde Aanbestedingswet, met daarin de Europese richtlijn voor e-factureren. Overheid zullen hun systemen op orde moeten hebben, maar ook ondernemingen zullen zich moeten voorbereiden.

4 oktober 2018 | Door redactie

De invoering van elektronisch factureren (tool) is onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De Europese richtlijn ’E-factureren bij overheidsopdrachten’ verplicht dat aanbestedende diensten in Nederland, zoals overheden, e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Ondernemingen krijgen hierdoor het recht om hun factureren als e-facturen in te dienen.

Efficiënter facturatieproces en lager debiteurensaldo

Ondernemingen die digitaal werken, verbeteren hierdoor de efficiency van hun facturatieproces (tool). Maar het belangrijkste voordeel is dat e-facturen sneller betaald worden. En dat brengt het aantal openstaande factureren en het debiteurensaldo (tool) verder omlaag.

Meerdere mogelijkheden voor e-factureren aan de overheid

Ondernemingen die leveren aan de overheid kunnen een e-factuur op verschillende manieren naar de Rijksoverheid sturen:

  • Geautomatiseerd vanuit het eigen (boekhoud)softwarepakket. Controleer of de softwareleverancier hiervoor samenwerkt met Simplerinvoicing. Simplerinvoicing is een netwerk van dienstverleners en maakt het mogelijk om te kunnen e-factureren naar de (Rijks)overheid.
  • Handmatig via factuurportalen binnen het Simplerinvoicing netwerk of via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid. Geschikt voor ondernemingen die geen (boekhoud)softwarepakketten gebruiken en maar weinig facturen versturen.
  • Via een aansluiting op Digipoort. Dat is interessant voor grote(re) organisaties met middelhoge tot hoge volumes facturen naar (uitsluitend) de Rijksoverheid.