Meer aandacht voor klachten over aanbesteding

Het kabinet neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de klachtenregelingen bij aanbestedingen verbeteren. Dit houdt onder meer in dat de Commissie van Aanbestedingsexperts voorlopig een 'stok achter de deur' blijft voor aanbestedende diensten die de klachtenafhandeling niet op orde hebben.

13 november 2019 | Door redactie

De regering is al jaren bezig om de aanbestedingen (infographic) van overheidsklussen soepeler te laten verlopen. Veelgehoorde klachten uit de mkb-hoek zijn onder meer dat aanbesteders de opdrachten te veel samenvoegen, waardoor het voor kleinere ondernemingen niet meer te behappen is. Ook moeten ondernemers soms veel kosten maken om überhaupt mee te kunnen dingen met de opdracht.

Rol klachtencommissie blijft voorlopig hetzelfde

Er zijn de afgelopen tijd al diverse maatregelen genomen om de klachten te tackelen. In september heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken daar nog een pakket maatregelen aan toegevoegd. Onderdeel daarvan was dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een andere rol zou krijgen. Die commissie fungeert als laagdrempelig loket waar ondernemers terechtkunnen die een klacht hebben over de aanbestedingsprocedure.
De bedoeling van Keijzer was om de commissie voortaan vooral te laten evalueren. De experts zouden dan proberen om voor de toekomst lering te trekken uit fouten bij aanbestedingsprocedures. Maar de staatssecretaris heeft begrepen dat daar ‘met name vanuit ondernemerszijde grote ontevredenheid’ over is, schrijft ze in antwoord (pdf) op Kamervragen. Daarom blijft de rol van de commissie voorlopig zoals die is.

Aanbesteding opschorten tijdens behandeling klacht?

De commissie blijft zo een stok achter de deur voor als de afhandeling van klachten bij aanbestedende diensten nog niet op peil is. Keijzer denkt daarbij onder meer aan situaties waarbij de aanbestedingsprocedure toch gewoon zonder motivering doorloopt ondanks dat er een klacht is. Ook kunnen ondernemers er tegenaan lopen dat alleen de inkoper betrokken is bij de afhandeling van de klacht, in plaats van een onafhankelijke derde.
Naast deze aanpassing wil Keijzer ook onderzoeken hoe ze ervoor kan zorgen dat aanbestedende diensten genoeg tijd nemen om klachten serieus te behandelen. Daarbij bekijkt ze ook of aanbestedingsprocedures misschien verplicht opgeschort moeten worden tijdens de behandeling van de klacht.

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten