Mkb moet beter op de kaart in Europa

Met de Europese verkiezingen in aantocht hebben Nederlandse ondernemersorganisaties ook hun wensenlijstje ingeleverd. Hoog op dat lijstje: het belang van het midden- en kleinbedrijf moet beter op het Europese netvlies komen.

6 mei 2019 | Door redactie

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun prioriteiten op een rijtje gezet in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. In Nederland zijn die verkiezingen op 23 mei.

Grote vraagstukken Europees aanpakken

Kern van het betoog van de twee ondernemersorganisaties is: de Europese Unie moet alleen aan de slag met vraagstukken ‘waarbij zij een duidelijke meerwaarde heeft’. Ofwel: de Europese Unie moet grote vraagstukken Europees aanpakken en zich niet bemoeien met zaken die eigenlijk te klein zijn.
In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld klimaat, migratie en tegenwicht bieden aan de economische machtsblokken China en de Verenigde Staten.

Boven grensbedrag verplicht Europees aanbesteden

Wat het ‘wegblijven’ betreft, noemen de ondernemersorganisaties de Europese grenzen voor aanbestedingen. Overheden die bijvoorbeeld een brug willen bouwen met een waarde boven deze grenzen moeten die klus verplicht Europees aanbesteden.
Wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft mogen die grenzen best wat omhoog, zodat overheden minder snel de Europese procedure in hoeven te gaan. Dat zou de kansen voor het Nederlandse mkb vergroten om mee te doen met aanbestedingen.

Europese regels eerst langs meetlat mkb

Meer in het algemeen hameren de ondernemersorganisaties erop dat Europa het belang van het mkb vaker voorop moet stellen. Bij het maken van nieuw beleid bijvoorbeeld. De Europese Unie probeert daar al werk van te maken met het ‘think small first’-principe. Bij nieuwe regels wordt daarbij eerst gekeken of kleine ondernemingen daar wel mee uit de voeten kunnen.

Bestaande regelgeving onder de loep

Daarnaast heeft de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans een programma opgezet dat steeds afweegt of nieuwe Europese regels nu wel écht nodig zijn. Ook wordt al bestaande regelgeving onder de loep genomen om te zien of die nog wel passend is. Deze drie programma’s moeten ook onder de nieuwe Europese Commissie vooral doorgaan, benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bijlagen bij dit bericht

Offerte maken
E-learning | VideoCollege 31 minuten