Aanbestedingen

Bij een aanbesteding vergelijkt een (semi-)overheidsinstantie de offertes van deelnemende ondernemers en besteedt zij de opdracht uit aan één van de (externe) partijen. Het doel is om marktwerking te bevorderen en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, om tot een zo gunstig mogelijke prijs-kwaliteitverhouding voor overheden te komen. Het kan gaan om het ontwerp en/of de uitvoering van bijvoorbeeld een gebouw, de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten of andere opdrachten voor de overheid. Een combinatie van deze opdrachten is ook mogelijk. Een aanbestedingsprocedure vindt meestal in drie fasen plaats: de aankondigingsfase, de inschrijvingsfase en de gunningsfase.

Uitgelicht

Drempelbedragen voor overheidsaanbestedingen dalen

De drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gaan met ingang van 2020 omlaag. Komt een overheidsopdracht boven deze grensbedragen,...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 02-12-2019

Aanbestedingen wijzigen in coronatijd?

Overheden proberen in deze coronatijden zo veel mogelijk aanbestedingen door te zetten, om het bedrijfsleven aan de broodnodige opdrachten...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 02-12-2020

Aanbesteding straks opgeschort bij klacht ondernemer

Het kabinet wil met een reeks maatregelen meer zekerheid geven aan ondernemers die meedoen aan overheidsaanbestedingen. Zo komt er...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 17-02-2021

Aanbestedingen

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in via aanbestedingen. Bedrijven morren geregeld dat het nog altijd...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

 

Infographics

Concurrentie van de overheid

Aanbestedingen Publicatiedatum 31-07-2019

Het is veel ondernemers een doorn in het oog: oneerlijke concurrentie van overheidsorganisaties. De Wet markt en overheid probeert daar paal en perk aan te stellen met...

Aanbestedingen

Aanbestedingen Publicatiedatum 30-07-2019

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden aan spullen en diensten in via aanbestedingen. Bedrijven morren geregeld dat het nog altijd te ingewikkeld is om mee te dingen...

Vraag en antwoord

Waarom verschilt de presentatie van prijzen bij leveranciers?
Het is inderdaad opvallend hoeveel verschil er zit tussen de manier waarop prijzen gepresenteerd worden. De ene leverancier zal het in het verhaal opnemen, de ander kiest ervoor om het prominent uit te lichten. Sommige verkopers plaatsen het zelfs groot op de voorpagina van de offerte.... Lees het hele antwoord