Aanpassingen in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

7 april 2017 | Door redactie

Op 7 april publiceerde de Belastingdienst een vierde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2017. Daarin staan een paar nieuwe punten en is de informatie over onder meer het lage-inkomensvoordeel genuanceerd.

Zoals de Belastingdienst eerder al aankondigde, is er in april 2017 nog een vierde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 verschenen. Daarin zijn een aantal zaken uit de eerdere uitgaves genuanceerd of verbeterd. Ook zijn er nog twee extra punten aan de nieuwsbrief toegevoegd. Deze informatie is ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2017 inclusief register (tool).

Werkbonus alleen voor 63-jarigen

In de vierde uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf) is onder meer toegevoegd dat de leeftijd om in aanmerking te komen voor de werkbonus is verhoogd naar 63 jaar. Uw organisatie mag de werkbonus via de loonaangifte toepassen als uw werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet en op 1 januari 2017 63 jaar oud was.
De hoogte van de werkbonus hangt af van het loon van de werknemer. Deze bonus voor werknemers met een laag inkomen bedraagt in 2017 maximaal € 1.119. Het is het laatste jaar dat de werkbonus van toepassing is.

Voorlopig overzicht LIV niet per se via UWV

Bij de informatie over het nieuwe lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn twee stukjes geschrapt. Daar stond eerst dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uurbedragen van het LIV nog moet indexeren, maar het is nog niet zeker dat de bedragen aangepast worden.
Ook is nog niet duidelijk wie vóór 15 maart 2018 het voorlopig overzicht van het LIV naar werkgevers gaat versturen. Daarom is in de passage over dit onderwerp geschrapt dat UWV dit regelt.