Afdrachtvermindering aan banden gelegd

26 oktober 2012 | Door redactie

In het Belastingplan 2013 staat dat de duur van de afdrachtvermindering onderwijs straks afhangt van de opleidingsduur. Ook komt er een urennorm voor opleidingen. Voldoet de opleiding niet aan deze minimale urennorm, dan heeft u geen recht op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs.

In het bericht ‘Minimale urennorm voor afdrachtvermindering’ heeft u kunnen lezen dat er een minimale urennorm gaat gelden voor opleidingen. Voldoet een opleiding niet aan deze norm of studielast, dan mag u geen afdrachtvermindering onderwijs toepassen. Hierdoor wordt onrechtmatig gebruik van de afdrachtvermindering tegengegaan.

Minimaal 1.600 uren voor de beroepsopleidende leerweg

Voor de verschillende onderwijsvormen gaan de volgende urennormen gelden:

  • voor de beroepsopleidende leerweg (BOL): 1.600 uren per studiejaar (waarvan 850 onderwijsuren);
  • voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): 240 onderwijsuren en 610 uren beroepspraktijkvorming;
  • voor werkend leren op hbo-niveau: 60 studiepunten (1.680 uren studie) per studiejaar;
  • voor leer-werktrajecten op vmbo-niveau: minimaal 640 buitenschoolse praktijkuren (verzorgd in minimaal 80 dagen) en maximaal 1.280 buitenschoolse praktijkuren (verzorgd in maximaal 160 dagen) verspreid over het derde en vierde leerjaar. Elke schoolweek moet in beide leerjaren in elk geval binnenschoolse lesuren bevatten.

Onrechtmatig gebruik afdrachtvermindering niet meer mogelijk

Voldoet een opleiding aan de gestelde studielast, dan wordt het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs gekoppeld aan de duur van een onderwijsprogramma. Het is daardoor niet langer mogelijk om de duur van een opleidingstraject op te rekken om zo in aanmerking te komen voor de maximale afdrachtvermindering onderwijs. Het uitsmeren van acht uur onderwijs over een heel cursusjaar als deze lessen eigenlijk bedoeld zijn voor in één maand, kan dus niet meer. Dit geldt ook voor een werknemer die vrijstelling krijgt voor een deel van de opleiding. U mag dan naar rato de afdrachtvermindering toepassen, alleen voor het deel van de opleiding dat de werknemer echt heeft gevolgd.