Afdrachtvermindering onderwijs stopt per 2014

20 november 2012 | Door redactie

Vanaf 2014 kan uw organisatie geen aanspraak meer maken op de afdrachtvermindering onderwijs. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA namelijk aangekondigd dat ze deze regeling in 2014 willen afschaffen. Daarvoor in de plaats komt een niet-fiscale subsidieregeling voor leer-werktrajecten. Voor deze regeling wordt een beperkter budget beschikbaar gesteld.

Dit houdt ook in dat de wijzigingen in de afdrachtvermindering onderwijs in het Belastingplan 2013 zijn ingetrokken. Volgens staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het geen zin om deze wijzigingen door te voeren als het jaar erna de hele regeling wordt afgeschaft. Toch verandert er in 2013 nog wel iets ten opzichte van 2012. Weekers verlaagt de bedragen van de afdrachtvermindering volgend jaar namelijk met 3,41%

Inhoud vervangende regeling onbekend

De in het Belastingplan aangekondigde wijzigingen hielden onder meer in dat er strengere voorwaarden zouden komen om afdrachtvermindering te kunnen toepassen. Werknemers moesten bijvoorbeeld een volledige opleiding volgen en een verplichte programmaverklaring moeten overleggen. Ook zouden er voor varianten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aanvullende afdrachtverminderingen komen. Dit gaat nu dus allemaal niet door. Wat de vervangende regeling gaat inhouden, is nog niet bekend.