Afdrachtvermindering onderwijs vervalt

15 november 2012 | Door redactie

In 2014 zal er een eind komen aan de afdrachtvermindering onderwijs zoals die op dit moment bestaat. Er komt hiervoor een niet-fiscale subsidieregeling voor leer-werktrajecten in de plaats. Dit blijkt uit het regeerakkoord en de nota van wijziging op het Belastingplan 2013.

In het bericht ‘Beperking van afdrachtvermindering onderwijs’ heeft u eerder kunnen lezen dat de kosten voor de afdrachtvermindering onderwijs in de afgelopen jaren behoorlijk zijn gestegen. Op Prinsjesdag werd daarom aangekondigd dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de afdrachtvermindering onderwijs vanaf volgend jaar zouden worden aangescherpt.
In het regeerakkoord gaan VVD en PvdA echter nog een stap verder door de afdrachtvermindering onderwijs in 2014 helemaal af te schaffen. In een nota van wijziging op het Belastingplan 2013 wordt dit bevestigd. Een nieuwe subsidieregeling – die niet meer via een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen verloopt – gaat de afdrachtvermindering onderwijs vervangen.

Mogelijk komt er een overgangsregeling

Voor de nieuwe subsidieregeling is € 209 miljoen beschikbaar. Dit is fors minder dan het budget voor de afdrachtvermindering onderwijs in eerdere jaren. Omdat de nieuwe subsidieregeling halverwege het studiejaar ingaat, komt er mogelijk een overgangsregeling.
De maatregelen uit het Belastingplan gaan door de geplande afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs niet meer door. Om toch kosten te besparen, gaan de bedragen van de afdrachtvermindering onderwijs in 2013 met 3,41% omlaag.