Afdrachtvermindering ook voor deelkwalificatie

12 januari 2015 | Door redactie

Heeft u een geschil met de fiscus over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs voor een deelkwalificatie? Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de afdrachtvermindering gewoon van toepassing op werknemers die zo’n deelkwalificatie behalen bij uw bv.

De afdrachtvermindering onderwijs is alweer een tijdje afgeschaft, maar de fiscus controleert nog steeds streng of uw bv deze de afgelopen jaren wel goed hebt toegepast. U las hierover in het bericht ‘Fiscus controleert afdrachtvermindering’. Onlangs kreeg een werkgever een forse naheffingsaanslag voor de kiezen. Werknemers van die onderneming hadden het praktijkdeel van de maatwerkopleiding tot Basisoperator gevolgd. Voor dit deelcertificaat had de werkgever afdrachtvermindering onderwijs toegepast. De fiscus vond echter dat deelcertificaten niet in aanmerking kwamen voor de afdrachtvermindering onderwijs.

Praktijkdeel had langer geduurd dan opleiding zelf

De totale duur van de reguliere opleiding tot Basisoperator duurde normaal gesproken één jaar. Het praktijkdeel van de maatwerkopleiding had echter 15 maanden in beslag genomen. Volgens de werkgever was het nodig geweest om de termijn te verruimen, omdat men er na twee maanden achter was gekomen dat de maatwerkopleiding niet binnen een jaar kon worden afgerond. Dit had te maken met de grote niveauverschillen tussen werknemers.

Deelkwalificaties niet uitgesloten in de wet

Volgens gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest een deelkwalificatie naar de letter van de wet als opleiding worden gezien. Uit de wettekst of de toelichtingen daarop bleek namelijk nergens dat deelkwalificaties niet gelden als beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg. Om afdrachtvermindering onderwijs te kunnen toepassen, hoeft een medewerker dus geen volledige beroepsopleiding te volgen of de intentie te hebben om een volledige opleiding te volgen, aldus het hof.

Staatssecretaris waarschijnlijk in cassatie

Een deelkwalificatie moet dan wel aan de volgende definitie voldoen: ‘een deelcertificaat is een combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding, die een zelfstandige betekenis heeft in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding zich richt’. Het hof oordeelde dat de werkgever terecht afdrachtvermindering onderwijs had toegepast. De verwachting is overigens dat de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat tegen deze uitspraak.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014, ECLI (verkort): 9822