Afdrachtvermindering stijgt licht in 2012

3 januari 2012 | Door redactie

Als u werknemers een opleiding laat volgen, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor afdrachtvermindering. De bedragen voor de afdrachtvermindering onderwijs in het kader van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) zijn per 1 januari 2012 weer iets gestegen. Als u de aftrek voor veel werknemers kunt toepassen, leveren deze kleine stijgingen u toch wat op.

Voor de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg en werk in het kader van een initiële hbo-opleiding stijgt het bedrag van € 2.738 naar € 2.753. Voor een EVC-procedure stijgt de aftrek in 2012 van € 329 naar € 334. De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2012 ook uitgebreid. Deze geldt nu ook voor werknemers die elders in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) een opleiding volgen in het kader van:

  • de beroepsbegeleidende leerweg;
  • een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs;
  • een stage die hoort bij de beroepsopleidende leerweg.

Deze uitbreiding is vooral aantrekkelijk voor internationaal opererende organisaties.