Afdrachtvermindering voor deelcertificaat mag!

14 januari 2015 | Door redactie

Onlangs sprak het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uit over afdrachtvermindering onderwijs voor deelkwalificaties. Het hof oordeelde dat een deelkwalificatie ook voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking komt. Deze uitspraak is voor u belangrijk als u hierover met de fiscus van mening verschilt.

Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Met deze subsidieregeling wil de regering stimuleren dat u een leerwerktraject aanbiedt aan studenten. Ondanks deze nieuwe regeling controleert de fiscus nog steeds streng of u de oude regeling goed heeft toegepast. De fiscus controleert bijvoorbeeld of werknemers de hele opleiding hebben gevolgd en of u zich aan alle administratieve regels heeft gehouden. Als de fiscus fouten vindt, riskeert u een verzuim- of vergrijpboete.

De fiscus vond dat deelcertificaten niet thuishoren in de regeling

Recent kreeg een werkgever een forse naheffingsaanslag voor de kiezen. Werknemers van die onderneming hadden het praktijkdeel van de maatwerkopleiding tot Basisoperator gevolgd. Voor dit deelcertificaat had de werkgever afdrachtvermindering onderwijs toegepast. Maar volgens de fiscus vielen deelcertificaten niet onder de regeling.

Naar de letter van de wet is een deelkwalificatie een opleiding

Volgens gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest een deelkwalificatie naar de letter van de wet als opleiding worden gezien. Uit de wettekst of de toelichtingen daarop bleek namelijk nergens dat deelkwalificaties niet gelden als beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg. Om afdrachtvermindering onderwijs te kunnen toepassen, hoeft een medewerker dus geen volledige beroepsopleiding te volgen of de intentie te hebben om een volledige opleiding te volgen, aldus het hof.

De staatssecretaris gaat waarschijnlijk in cassatie tegen de uitspraak

Een deelkwalificatie moet dan wel aan de volgende definitie voldoen: ‘een deelcertificaat is een combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding, die een zelfstandige betekenis heeft in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding zich richt’. Het hof oordeelde dat de werkgever terecht afdrachtvermindering onderwijs had toegepast. De verwachting is overigens dat de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat tegen deze uitspraak.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014, ECLI (verkort): 9822