Afkoopsom fout in Handboek Loonheffingen

28 oktober 2011 | Door redactie

Het Handboek Loonheffingen blijkt vol met fouten te zitten. Er is namelijk nog een fout in het Handboek ontdekt, dit keer in paragraaf 4.10. Deze paragraaf behandelt de verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen. Bij de omschrijving van de categorieën verzekeringsuitkeringen staat een incorrect maximaal bedrag van kleine afkoopsommen.

In de berichten ‘Fouten in Handboek bij reizen met ov’ en ‘Mag de laptop onbelast mee naar huis?’ kon u al lezen over een aantal fouten in het Handboek. Maar er staat nog een fout in de ‘bijbel’ van de salarisadministrateur. In paragraaf 4.10 is bij de vierde categorie belaste verzekeringsuitkeringen een foutief maximumbedrag voor kleine afkoopsommen vermeld. Hier wordt een bedrag van € 4.146 genoemd, maar dit moet € 4.171 zijn. Zo’n kleine afkoopsom moet u behandelen zoals een afkoopsom die vóór 1992 is afgesloten.

Ook financiële instellingen inhoudingsplichtig

Niet alleen werkgevers moeten loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden. Ook financiële instellingen zoals banken en levensverzekeringsmaatschappijen zijn sinds 2010 soms inhoudingsplichtig. Sinds januari 2011 zijn ook inkomensverzekeraars onder voorwaarden verplicht om loonheffingen – behalve de werknemersverzekeringen – in te houden bij uitbetaling van bepaalde verzekeringsuitkeringen.

Loonheffingen inhouden bij vier categorieën verzekeringsuitkeringen

Het gaat om vier categorieën verzekeringsuitkeringen:

  1. periodieke uitkeringen die in box 1 vallen, bijvoorbeeld in verband met invaliditeit, ziekte of een ongeval;
  2. lijfrentetermijnen aan minderjarigen;
  3. afkoopsommen van lijfrenten die vóór 1992 zijn gesloten. Hiervoor telt de Wet op de inkomstenbelasting 1964 nog. Ook afkoopsommen van periodieke uitkeringen zoals in categorie 1 behoren tot categorie 3;
  4. afkoopsommen in geld voor lijfrenten en periodieke uitkeringen die na 1992 zijn afgesloten en die als ‘negatieve uitgaven voor inkomensverzekeringen’ worden aangegeven. Dit gebeurt als een werknemer een lijfrenteverzekering in 2010 heeft afgekocht of het tegoed van een lijfrentespaarrekening in één keer opneemt. Op deze categorie is één uitzondering, namelijk voor kleine afkoopsommen met een waarde van maximaal € 4.171. Deze kleine afkoopsommen moet u behandelen als een verzekeringsuitkering uit de derde categorie.