Afspraak loonheffing voor thuiswerkende grensarbeiders

16 april 2020 | Door redactie

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft afspraken gemaakt over de loonbelasting voor grensarbeiders tijdens de coronacrisis. Werknemers die hierdoor thuis werken, kunnen dit voor de belastingheffing behandelen alsof ze gewoon op kantoor waren.

Lees ook het nieuwsartikel Per 1 juli einde aan afspraken over grensarbeiders

De regels voor de belastingheffing bij grensarbeiders zijn in verband met de coronacrisis tijdelijk versoepeld. Het gaat om de loonbelasting voor werknemers die in Nederland wonen maar voor een Nederlandse organisatie in Duitsland of België werken. Normaal gesproken heft het land waar de werknemers werken (werkland) de loonbelasting via de aangifte loonheffingen. Het land waar zij wonen (woonland) mag alleen belasting heffen op grond van de zogenoemde 183-dagenregeling.
Nu werknemers echter langere tijd thuis zitten door de coronacrisis, kunnen zij te maken krijgen met een verschuiving van het heffingsrecht van het werkland naar het woonland. Dit kan eventueel leiden tot negatieve gevolgen voor het inkomen, onzekerheid bij de werknemer en administratieve lasten voor de werkgever. Daarom heeft het ministerie overleg gepleegd met Duitsland en België.

Onderscheid tussen thuis met werk en zonder werk

Bij de grensarbeiders maakt het ministerie van Financiën onderscheid tussen mensen die thuis werken (zogenoemde thuiswerkdagen) en mensen die niet kunnen werken en thuis moeten blijven met behoud van loon (zogeheten thuiszitdagen). Voor thuiswerkers heeft Nederland met Duitsland afgesproken dat de thuiswerkdagen kunnen worden behandeld alsof er geen coronacrisis is. Er kan dus worden uitgegaan van het land waar de werknemer normaal gesproken zou werken. Hiermee wijken de 2 landen af van het belastingverdrag dat geldt tussen Nederland en Duitsland. De werknemer mag overigens nog wel een beroep doen op de normale regels uit dat verdrag, waardoor de belastingheffing toch in het woonland plaatsvindt.
Deze afspraak geldt van 11 maart tot en met 30 april. Daarna wordt het van maand tot maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt. Nederland is met België nog in overleg over een regeling voor thuiswerkdagen.

Afspraken over loonbelasting voor thuiszitdagen

Voor werknemers die gedwongen thuis zitten zonder te werken maar met behoud van salaris, wordt de loondoorbetaling belast in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Deze afspraak voor werknemers met thuiszitdagen geldt voor Nederland, Duitsland en België.
Staatssecretaris Vijlbrief heeft verder besloten dat vaste reiskostenvergoedingen onbelast mogen blijven als werknemers als onderdeel van de coronamaatregelen vanuit huis werken. Ook gaat de Belastingdienst tijdelijk soepeler om met toepassing van het anoniementarief.