Akkoord over grensarbeiders (nog) niet bereikt

1 juni 2023 | Door redactie

Het kabinet wil graag een thuiswerkregeling opnemen in de belastingverdragen met België en Duitsland. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. Het kabinet hoopt wel binnen afzienbare tijd afspraken te maken met België. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van de vaste commissie voor Financiën.

Nederland sloot met België en Duitsland vanwege de coronacrisis overeenkomsten om dubbele heffing van loonbelasting voor grensarbeiders te vermijden. Werknemers die vanwege de coronamaatregelen thuis werkten, konden dit voor de belastingheffing behandelen alsof ze gewoon op kantoor waren. Deze overeenkomsten eindigden 1 juli 2022
Voorlopig blijft het hierbij. Want hoewel het kabinet graag een thuiswerkmaatregel over grensarbeiders wil opnemen in de bilaterale belastingverdragen met België en Duitsland, is daarover tot nu toe geen overeenstemming bereikt. Er is wel diverse malen over gesproken met de twee landen, zo blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris.

Optie: bepaald aantal dagen thuiswerken zonder verschuiving heffingsrecht

Wel was België het met Nederland eens om door te spreken over dit thema, omdat dit ook in België politieke aandacht heeft. Van Rij hoopt binnen afzienbare tijd met België afspraken te kunnen maken over een specifieke regeling voor grensarbeiders.
Een voorbeeld van een thuiswerkregeling die de staatssecretaris noemt, is een zogenoemde drempelregeling. Daarbij kan een werknemer tot een bepaald aantal dagen thuis werken zonder verschuiving van het heffingsrecht naar het land waar de werknemer woont (woonland).

Normaliter is werkland verantwoordelijk voor aangifte loonheffingen

Onder normale omstandigheden heft het land waar werknemers werken (werkland) de loonbelasting via de aangifte loonheffingen. Het woonland mag alleen belasting heffen op grond van de zogenoemde 183-dagenregeling. Doordat werknemers door de coronacrisis langere tijd gedwongen thuis zaten, konden zij te maken krijgen met een verschuiving van het heffingsrecht van het werkland naar het woonland. Dit kon leiden tot negatieve gevolgen voor het inkomen, onzekerheid bij de werknemer en administratieve lasten voor de werkgever.