Alle verwachte tarieven voor de loonheffingen in 2019

De plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten al heel wat tarieven die in 2019 moeten gaan gelden. Welke bedragen en percentages voor de loonheffingen zijn al – onder voorbehoud – bekendgemaakt?

19 september 2018 | Door redactie

Elk jaar worden op Prinsjesdag – naast het Belastingplan, de Miljoenennota, de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) en de Overige fiscale maatregelen – ook de begrotingen voor de diverse ministeries voor het komende kalenderjaar gepresenteerd.

Tarieven destilleren uit de Prinsjesdagstukken

Uit het Belastingplan 2019 en de begrotingen vallen al heel wat tarieven voor de loonheffingen voor 2019 te destilleren. Hierbij kunt u denken aan de tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (die een voorheffing is op de inkomstenbelasting en dus dezelfde percentages en schijflengtes hanteert). Maar ook de ontwikkelingen in de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn al op Prinsjesdag gepresenteerd.

Nog geen definitieve tarieven voor 2019

Omdat de Prinsjesdagstukken nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zijn afgehamerd (tool), kunnen er nog wel veranderingen in de tarieven optreden voor ze per 2019 van kracht worden. Hieronder vindt u de Prinsjesdagberichten met deze informatie overzichtelijk onder elkaar:

Bijlagen bij dit bericht