Alleen 3e schijf loonbelasting langer in 2014

20 september 2013 | Door redactie

In 2014 blijven de tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting gelijk aan dit jaar. De lengte van de derde belastingschijf wordt wel verlengd met € 540. Hierdoor gaan werknemers met midden- en hogere inkomens iets minder belasting afdragen.

Ten opzichte van dit jaar veranderen de percentages voor de loon- en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen in 2014 niet. Wel wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor werknemers met midden- en hogere inkomens iets minder belasting gaan betalen. Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, gelden afwijkende tarieven. Die leeftijd ligt nu op 65 jaar en één maand, in 2014 is dat 65 jaar en twee maanden. 

IB-tarieven 2013-2014 incl 65+

Tarief eerste schijf omlaag per 1 januari 2015

In het Belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs omlaag gaat. In 2014 verandert er niks, maar per 1 januari 2015 gaat het tarief van de eerste schijf omlaag met 0,29 procentpunt. Per 1 januari 2016 wordt de eerste schijf weer verhoogd met 0,06 procentpunt. In 2017 is het tarief dan per saldo 0,23 procentpunt lager dan nu.