Alleen voldoen aan voorwaarden LKV is niet genoeg

Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) moet een werknemer niet alleen aan de voorwaarden voldoen. De werkgever moet in de loonaangifte ook de juiste indicatie voor de werknemer invullen. Anders kan hij het LKV mislopen voor die werknemer. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

18 februari 2021 | Door redactie

In de betreffende zaak ontving een werkgever LKV van € 122 voor arbeidsgehandicapte werknemers, maar niets voor een oudere werknemer. Volgens de werkgever was dit onterecht, omdat de werknemer aan de voorwaarden voldeed. Hij had in de laatste aangifte over 2017 bij de werknemer aangevinkt dat recht bestond op premiekorting oudere werknemer (voorloper van LKV oudere werknemer). Dat was vereist om in 2018 in aanmerking te kunnen komen voor LKV. Maar de inspecteur gaf aan dat uit de gegevens van de Belastingdienst bleek, dat in de aangifte loonheffingen alleen een vinkje stond bij premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Niet bij de overige premiekortingen. Daarmee werd niet voldaan aan de formele voorwaarden. Maar dit werd volgens de werkgever veroorzaakt door een softwarefout waardoor de aangifte loonheffingen die hij had ingediend niet aansloot bij de versie die de Belastingdienst ontving.

Zoals de loonaangifte bij de Belastingdienst binnenkomt is bepalend

De rechter oordeelde dat de werkgever in 2018 geen recht had op LKV voor de oudere werknemer. Hij gaf aan dat de loonaangifte zoals die bij de Belastingdienst binnenkomt, bepalend is. Hij vond het niet aannemelijk dat de fout in de aangifte loonheffingen kwam door een mismatch tussen de software van de werkgever en die van de Belastingdienst. En een fout in de software van de werkgever, komt voor rekening en risico van de werkgever.

Werkgever moet ook voldoen aan formele wettelijke voorwaarden

Hoewel het waar was dat de werkgever materieel voldeed aan de voorwaarden voor het LKV voor een oudere werknemer, had de werkgever ook moeten voldoen aan de formele wettelijke voorwaarden. Hij had de loonaangifte dus correct moeten invullen. Overigens had hij nog tot 1 mei 2018 een correctiebericht kunnen indienen om de boel recht te zetten. Nu had hij geen recht op LKV oudere werknemer.

Rechtbank Noord-Holland, 23 december 2020, ECLI (verkort): 11601

Bijlagen bij dit bericht