Anoniementarief voor (Oekraïense) werknemer zonder BSN

8 september 2022 | Door redactie

Als een werknemer die naar Nederland gevlucht is uit Oekraïne bij indiensttreding nog geen burgerservicenummer (BSN) heeft, moet de werkgever het personeelsnummer gebruiken. In principe moet hij ook het anoniementarief toepassen, maar onder voorwaarden kan de Belastingdienst zich soepel opstellen bij een werknemer die nog geen BSN heeft.

Veel vluchtelingen uit de Oekraïne hebben een baan gevonden in Nederland. Als zij aan de slag gaan, hebben werkgevers onder meer een burgerservicenummer (BSN) nodig van de Oekraïense werknemer. De laatste moet dit aanvragen bij de gemeente waarin hij verblijft. De wachttijd voor een BSN kan echter weken duren. De nieuwe werknemer kan dan al wel gaan werken, maar de werkgever gebruikt dan in plaats van het BSN het personeelsnummer in de aangifte loonheffingen. Ook moet hij het zogeheten anoniementarief toepassen.

Geen correctie van anoniementarief in eerdere aangiftetijdvakken

Als een werkgever het anoniementarief (infographic) toepast, houdt hij 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen in. Verder houdt hij geen rekening met de loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen, het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) en het maximumbijdrageloon voor de bijdrage ZVW.
Als het BSN eenmaal bekend is, mag de werkgever eerdere aangiftetijdvakken waarin hij het anoniementarief heeft toegepast, niet corrigeren. Dat mag alleen als hij het door een fout in de administratie ten onrechte heeft toegepast. Bijvoorbeeld als de werknemer zijn BSN wel op tijd had aangeleverd, maar de werkgever dit nog niet in de administratie had verwerkt.

Coulance Belastingdienst als oorzaak vertraging buiten schuld van werkgever ligt

Er is een mogelijkheid om het anoniementarief te voorkomen: de Belastingdienst kan in individuele situaties een soepel standpunt innemen. Dit doet de fiscus als een werkgever door omstandigheden die buiten hem en de werknemer liggen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Een voorbeeld hiervan is een vertraagde afgifte van het BSN door gemeenten. Een werkgever of werknemer kan zich hiervoor wenden tot de inspecteur van zijn belastingkantoor. Wel moet de werkgever of werknemer aantonen dat de vertraagde afgifte van het BSN door de gemeente komt en er dus sprake is van omstandigheden die buiten hem liggen.