Antimisbruikbepalingen bij crisisheffing

8 februari 2013 | Door redactie

In de loonaangifte van de maand maart of de vierwekenperiode 4 moet uw onderneming 16% pseudo-eindheffing afdragen over het bedrag dat werknemers in 2012 méér verdienden dan € 150.000. En daar komt u niet zomaar onderuit!

In het bericht ‘Crisisheffing hoge lonen per 31 maart 2013’ kon u al lezen dat uw onderneming definitief een extra heffing van 16% moet betalen over het loon van alle werknemers voor zover dat in 2012 de € 150.000 overschreed. Dit loon krijgt als fictief genietingsmoment 31 maart 2013. Dit betekent dat u er in de aangifte loonheffingen waarin 31 maart valt, 16% eindheffing over moet aangeven en afdragen. Het doet er niet toe of de werknemer dan nog bij uw onderneming in dienst is.

Ook crisisheffing bij omzetting naar zzp-contract

In december publiceerde het kabinet een besluit waarin is vastgelegd in welke situaties de pseudo-eindheffing hoog loon verschuldigd is. Dat is ook het geval als uw onderneming in de loop van 2012 in overleg met een werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft omgezet in een zzp-contract, om zo de al aangekondigde pseudo-eindheffing te omzeilen. U moet de inkomsten van de werknemer uit dit zzp-contract gewoon bij het loon uit 2012 optellen, ook al is er feitelijk sprake van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

Ook crisisheffing na faillissement of overname

Ook ondernemingen die inmiddels niet meer bestaan, zijn over de lonen uit 2012 de crisisheffing verschuldigd, voor zover het bedrag voor werknemers boven de € 150.000 komt. Is de onderneming overgenomen, dan moet de rechtsopvolger de heffing voor zijn rekening nemen.