Belastingdienst dringt aan op overstap Digipoort

22 augustus 2016 | Door redactie

De Belastingdienst stuurt werkgevers die de loonaangifte momenteel regelen via het BAPI- of FOS-kanaal een brief die ervoor moet zorgen dat ze overstappen op Digipoort.

Op 1 maart 2017 komen het BAPI- en FOS-kanaal te vervallen. Werkgevers en intermediairs kunnen vanaf die datum hun loonaangifte en eerstedagmelding alleen nog versturen via Digipoort. Dit vergt de nodige voorbereiding, vandaar dat de Belastingdienst werkgevers hier uitgebreid over informeert. Bovendien kan een werkgever zijn overstap dan zo uitkienen dat hij zijn huidige certificaat om aangifte te doen via het BAPI-kanaal niet meer hoeft te verlengen.

Software en certificaat nodig voor Digipoort

Om voor de loonaangifte over te stappen naar Digipoort heeft een werkgever twee dingen nodig:

  • software die geschikt is voor het standaardberichtenkanaal van Digipoort. Via dit kanaal kunnen berichten van maximaal 15 MB worden verzonden, dus het is handig om na te gaan of de software ook berichten kan comprimeren.
  • een servercertificaat voor PKIoverheid services of een alternatief hiervoor. Omdat dit ook gebruikt wordt voor de BTW, zullen niet alle werkgevers dit hoeven aan te vragen. Wel moeten ze opletten of het certificaat nog wel geldig is.