Belastingplan goedgekeurd door Tweede Kamer

20 november 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs het Belastingplan 2016 aangenomen. Het is echter nog maar de vraag of ook de Eerste Kamer ermee zal instemmen. Het is dus nog lang niet zeker dat de maatregelen ook echt van kracht worden.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de belastingplannen voor 2016 gepresenteerd. In verband met de vele kritiek die op de plannen kwam, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs nog een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor is het bestaande wetsvoorstel Belastingplan 2016 (tool) onder meer op de volgende punten aangepast:

Per 1 januari 2016

  • wordt het tarief in de tweede en derde schijf met 0,05 procentpunt verhoogd naar 40,20%.
  • wordt de basispremie WAO/WIA (Aof) verlaagd.
  • gaan de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag omhoog.

Per 1 januari 2017

  • stijgt het tarief in de tweede en derde schijf verder naar 40,30%.
  • mag de schenkingsvrijstelling eigen woning van maximaal € 100.000 verspreid worden over een periode van drie kalenderjaren.

Alleen novelle kan nog uitkomst bieden

Deze wijzigingen zijn op dit moment echter onvoldoende om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Wiebes zal er de komende tijd alles aan moeten doen om de andere partijen te overtuigen. Waarschijnlijk is het daarvoor wel nodig om het Belastingplan 2016 verder aan te passen door een zogenoemde novelle (wijzigingen van wetsvoorstellen die al bij de Eerste Kamer liggen) in te dienen. De Eerste Kamer kan het Belastingplan namelijk alleen maar aannemen of verwerpen.

Correctie nodig bij te weinig loonheffingen

Komt het Belastingplan 2016 niet door de Eerste Kamer, dan heeft dat grote gevolgen. Voor het vaststellen van de voorlopige aanslagen gaat de Belastingdienst namelijk al uit van de nieuwe cijfers en percentages. Een naheffing of correctie van de voorlopige aanslag is nodig om dat aan te passen. De tabellen en rekenregels voor de aangifte loonheffingen voor 2016 zijn ook al gebaseerd op het Belastingplan 2016. De fiscus kan dat pas per 1 april a.s. aanpassen. In de resterende maanden zullen de te weinig geheven loonheffingen dan alsnog worden gecorrigeerd