Beperking van afdrachtvermindering onderwijs

21 september 2012 | Door redactie

De voorwaarden om voor afdrachtvermindering onderwijs in aanmerking te komen, worden aangescherpt. Sinds de invoering van deze fiscale tegemoetkoming in de scholing van werknemers is het geclaimde bedrag namelijk fors gestegen. De overheid wil dat vooral werkgevers die leerwerkplekken aanbieden van de afdrachtvermindering onderwijs gaan profiteren. Dit blijkt naar aanleiding van Prinsjesdag.

Sinds de afdrachtvermindering onderwijs is ingevoerd, is het geclaimde bedrag flink gestegen: in 2006 bedroeg het nog zo’n € 200 miljoen, terwijl het in 2011 ruim € 387 miljoen bedroeg. Uit een evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs (pdf) blijkt bovendien dat er nogal eens oneigenlijk gebruik van de regeling wordt gemaakt.

Oneigenlijk gebruik afdrachtvermindering

Er zijn bijvoorbeeld werkgevers die afdrachtvermindering onderwijs toepassen voor opleidingen die alleen op papier een volledige mbo-opleiding zijn en dus feitelijk cursussen zijn. Ook komt het voor dat lesuren die eigenlijk binnen enkele maanden kunnen worden doorlopen, over een heel jaar worden uitgesmeerd, om langer afdrachtvermindering te kunnen toepassen.

Wijzigingen in afdrachtvermindering onderwijs

Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en tegelijkertijd werkgevers te stimuleren om duale studenten een leerwerkplek aan te bieden, worden de regels voor de afdrachtvermindering onderwijs aangescherpt. Een aantal wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd:

  • De afdrachtvermindering voor werknemers die de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg wordt € 2.340 per kalenderjaar (2012: € 2.753 per kalenderjaar).
  • Voor werknemers die werk doen in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat de afdrachtvermindering omlaag naar € 2.450 per studiejaar (nu is dat nog € 2.753 per kalenderjaar).
  • Er komt een aanvullende afdrachtvermindering van € 350 voor een diploma dat is behaald door een werknemer die de beroepspraktijkvorming van de BBL volgt. Er komt een aanvullende afdrachtvermindering van € 240 voor een diploma dat is behaald door een werknemer die werk doet in het kader van een initiële opleiding in het hbo.
  • De afdrachtvermindering startkwalificatie (2012: € 3.337) komt te vervallen.
  • Het toetsloon voor werknemers onder de 25 jaar komt te vervallen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau.