Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen

29 september 2022 | Door redactie

Een werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze verloven ontvangt hij een uitkering van UWV. In een bijgewerkte handreiking van de Belastingdienst staat hoe werkgevers die de uitkeringen namens UWV uitbetalen, deze moeten verwerken in de aangifte loonheffingen.

Werknemers van wie de partner net bevallen is, hebben sinds 1 juli 2020 recht op een aanvullend geboorteverlof. Sinds 2 augustus 2022 hebben beide ouders recht op betaald ouderschapsverlof. Voor beide verloven krijgen werknemers een uitkering van UWV op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Een werkgever kan deze uitkering ontvangen van UWV en uitbetalen aan de werknemer, de zogenoemde werkgeversbetaling. Op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig), legt de fiscus in een handreiking uit hoe een werkgever deze uitkering moet verwerken in de aangifte loonheffingen. Deze handreiking is onlangs aangevuld met het betaald ouderschapsverlof en heet nu ‘Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof aangeven in aangifte’.

Altijd lage WW-premie, altijd hoge Aof-premie

In de handreiking staat onder meer dat een werkgever alle WAZO-uitkeringen die hij aan de werknemer betaalt op dezelfde manier in de aangifte loonheffingen verwerkt. Zo past hij de witte tabel toe, omdat de uitkering loon is uit tegenwoordige dienstbetrekking zolang de werknemer bij de werkgever in dienst is. Verder geldt voor de uitkering altijd de lage premie op grond van de Werkloosheidswet (WW) en de hoge premie op grond van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).

Loon en uitkering in dezelfde inkomstenverhouding of apart

De werkgever mag de uitkering in de aangifte loonheffingen nu nog verwerken in dezelfde inkomstenverhouding (IKV) als het reguliere loon. Vanaf 1 januari 2025 moet hij de werkgeversbetaling verwerken in een aparte inkomstenverhouding. In de handreiking staat voor beide situaties uitgelegd hoe de werkgever dit aanpakt. Verder wordt met voorbeelden beschreven hoe een werkgever een aanvulling op de WAZO-uitkering verwerkt in de aangifte loonheffingen.