Bezorgkosten tellen niet mee voor geschenkenregeling

In de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2019 is opgenomen dat voor de bepaling van de waarde van een klein geschenk geen rekening hoeft te worden gehouden met de bezorgkosten die daarvoor in rekening zijn gebracht.

24 oktober 2019 | Door redactie

Door gebruik te maken van de kleine geschenkenregeling kan een werkgever een kleine attentie aan zijn werknemers geven zonder dat de kosten hiervan ten laste van de vrije ruimte (tool) van de werkkostenregeling komen. Denk bijvoorbeeld aan een fruitschaal als iemand ziek is. Het is daarbij wel zaak dat er aan de volgende drie eisen wordt voldaan:

  • De geschenken mogen maximaal € 25 bedragen (inclusief BTW) per gelegenheid. Eventuele bezorgkosten hoeven  niet mee te worden geteld als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd. Dit is nieuw opgenomen in het Handboek Loonheffingen.
  • De geschenken moeten in natura zijn, dus geen geld of waardebonnen.
  • Het gaat om een persoonlijke attentie  in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.

Niet altijd voordeel uit dienstbetrekking

Een klein geschenk is niet per definitie een voordeel uit dienstbetrekking. Een bos bloemen voor de secretaresse ter gelegenheid van secretaressedag is overduidelijk op grond van de dienstbetrekking verstrekt. De waarde van deze bos bloemen moet de werkgever dus bij het loon van de werknemer tellen of aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Dit laatste kan alleen als er aan het gebruikelijkheidscriterium is voldaan.

Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.

Bijlagen bij dit bericht

Gebruikelijkheidstoets
E-learning | VideoCollege 6 minuten